AKOOZNAMIT.SK - nový web (nielen) pre whistleblowerov

Pomáhať oznamovateľom korupcie v ich ťažkom boji je jedným z cieľov Nadácie. Preto sme vytvorili aj webovú stránku www.akooznamit.sk – aby sme čo najzrozumiteľnejšie vysvetlili, čo všetko nahlasovanie korupcie obnáša a aké možnosti ochrany ponúkajú už dnes platné zákony. Web akooznamit.sk vysvetľuje, ako prebieha samotné oznámenie korupcie a ako sú chránení tí, ktorí nahlásia korupciu či inú protispoločenskú činnosť. Nechýbajú na ňom ani príbehy najznámejších whistleblowerov - slovenských, ale aj zo zahraničia. Zároveň na ňom návštevníci nájdu aj kontaktné údaje na dôležité inštitúcie a aktuality z témy oznamovania korupcie.

Stránku Akooznamit.sk kontinuálne dopĺňame o nové informácie týkajúce sa whistleblowingu, podrobne sledujeme, aj sa zapájame do prípravy zmien príslušných zákonov a stránku podľa nich aktualizujeme.