Dáša Michalcová

Pani Michalcová ako zamestnankyňa Múzea Bojnice niekoľko rokov upozorňovala vedenie Slovenského národného múzea na možné nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami na Bojnickom zámku. V máji 2015 jej bola daná výpoveď z organizačných dôvodov. D. Michalcová sa rozhodla obrátiť na súd vo veci neplatnosti skončenia pracovného pomeru.

Nadácia Zastavme korupciu sa rozhodla pani Michalcovej pomôcť a sprostredkovať pro bono právne služby Lindy Mendelovej, advokátky spolupracujúcej s advokátskou kanceláriou Dentons Europe CS LLP v Bratislave.