Kampaň Štrngám za zmenu hovorí o oblastiach, ktoré na Slovensku nefungujú a nezačnú fungovať z roka na rok, asi ani z mesiaca na mesiac.

Chceme, aby spravodlivosť platila rovnako a pre všetkých. Preto sme spolu s tromi ďalšími mimovládnymi organizáciami - Nadáciou Pontis, Via Iuris a SGI spustili iniciatívu Štrngám za zmenu.

Spoločne sme pripravili návrhy zmien zákonov, ktoré sme ponúkli politickým stranám pred parlamentnými voľbami. Očakávame, že ich po voľbách prijmú do vládneho programu. Myslíme si totiž, že voliči každej z relevantných strán túžia po spravodlivom Slovensku, kde korupcia nie je prehliadaná, ale trestaná.

V rámci spolupráce štyroch mimovládnych organizácií sme pripravili legislatívne návrhy na ombedzenie prikrmovania a odkrytia schránkových firiem.