Začiatok septembra 2016 patril pilotnému ročníku nášho protikorupčného kempu. V Modre - Harmónii sa na štyri dni zišlo 18 mladých ľudí z celého Slovenska. Zúčastnili sa zaujímavých prednášok, aktivít a spolu pracovali na praktických projektoch, ktoré majú prispieť do boja s korupciou. Jeden tím účastníkov sa naučil, ako sa dá zorganizovať neobyčajné a inšpiratívne podujatie, ktoré má za cieľ vzbudiť záujem, prehĺbiť povedomie alebo aktivizovať vybrané publikum v otázkach korupcie a férovosti. Druhý tím sa zamyslel nad tým, ako sa dá pritiahnuť pozornosť verejnosti k dôležitým témam ako korupcia a právny štát.

Sme radi, že aktivita “kempistov” sa samotným kempom neskončila, ale mnohí z nich svoje projekty pretavili do praxe alebo s nami spolupracujú ďalej ako naši dobrovoľníci. Vďaka patrí všetkých zúčastneným, hosťom, ako aj lektorom Andrejovi Jeleníkovi a Andrei Tóthovej.