Marta Bočeková

Marta Bočeková ako kontrolórka Katolíckej univerzity v Ružomberku vykonala odhalila nezodpovedné nakladanie s financiami. Za poctivú prácu ju však nečakalo poďakovanie, práve naopak - zo strany univerzity ju čakala výpoveď. Okresný súd v Ružomberku v novembri minulého roku však rozhodol, že univerzita výpoveďou porušila zákon. Spor, v ktorom sme pani Bočekovej sprostredkovali právnu pomoc advokátskej kancelárie Allen & Overy, sa napokon skončil dohodou. Odvážna kontrolórka sa s univerzitou dohodla na odškodnení a na rozviazaní pracovného pomeru.