Ako učiť o korupcii?

Deti sa pravidelne ocitajú v situáciách, kde sa stretnú s klamstvom, podvodom, či nečestným správaním. Chceme pomôcť učiteľom, aby boli dobre vybavení na to, aby bezpečne viedli svojich žiakov v orientácií v zložitých otázkach: Ktoré klamstvo či podvod je spoločensky škodlivé? Na ktoré sa vzťahujú zákony našej krajiny? Čo vtedy robiť? Ako naše konanie ovplyvňuje stav a budúcnosť tejto krajiny?

Nadácia preto vytvorila pre Štátny pedagogický ústav návrh doplnenia metodického materiálu pre učiteľov základných a stredných škôl pre výuku témy korupcie. Táto bude prebiehať na hodinách etickej výchovy či občianskej náuky. Naše námety doplnia Metodickú príručku pre implementáciu finančnej gramotnosti do vzdelávania na druhom stupni základných škôl a na stredných školách.

Prečítajte si naše Námety na vyučovanie pre základné a stredné školy.