Oto Žarnay

Oto Žarnay, slovenčinár a predseda Rady školy Obchodnej akadémie (OA) Polárna v Košiciach, si robil len svoju prácu, keď začiatkom roka 2013, pri kontrole faktúr a zmlúv o poskytovaní právnych služieb upozornil na nezrovnalosti. Výsledkom svedomitého výkonu povinností predsedu rady školy bolo, že po 17 rokoch pôsobenia na OA Polárna, bol Oto Žarnay náhle prepustený z údajných organizačných dôvodov.

Otovi Žarnayovi dal za pravdu aj Najvyšší kontrolný úrad. Podľa NKÚ boli služby advokátskej kancelárie prepojenej na brata krajského šéfa školstva pre školu nepotrebné a drahé. Dnes je jasné, že Žarnay nielenže konal v dobrej viere, ale mal aj pravdu.

Bývalému učiteľovi Nadácia Zastavme korupciu zabezpečila advokátov z kancelárie PRK a pripravili sme aj web www.ideoto.sk.

Sudkyňa košického súdu rozhodla, že výpoveď pre Ota Žarnaya bola právoplatná. Proti rozhodnutiu prvostupňového súdu sa prepustený učiteľ odvolal.