O čo ide?

Portál Korupčné kauzy tvorí integrálnu súčasť nášho nového webu. Je to internetový portál, ktorý dokumentuje najväčšie korupčné kauzy od vzniku samostatného Slovenska, vzájomne ich prepája a dáva ich do širších súvislostí. Budeme postupovať systematicky od najnovších káuz a postupne sa ponárať do minulosti, aby sme tak vytvorili komplexný pohľad na vývin našej politickej scény.

Všetky použité informácie pochádzajú z verejne dostupných zdrojov a snažíme sa o verné prerozprávanie udalostí a faktov. Garantom projektu je politický komentátor a člen tímu Nadácie Marián Leško, ktorý pri písaní textov vychádza zo svojho rozsiahleho archívu dôsledne vybudovaného za posledných 20 rokov.


Prečo je to dôležité?

Ľudská pamäť je selektívna. Máme tendenciu zabúdať staré prešľapy politikov. Každá kauza, akokoľvek veľká, postupne zapadne prachom a stratí sa v informačnom šume. Médiá informujú kusovito a doteraz neexistovala platforma, ktorá by sa tejto problematike venovala systematicky a dlhodobo sledovala vývin jednotlivých káuz.