​Irene Spoerry

Meno Irene Spoerry sa okrem ručenia za spoločnosť Soul objavilo aj v ďalších prípadoch s možným korupčným pozadím. Historicky najstarším bol predaj akcií VSŽ Košice.

Štátny podnik Transpetrol po roku 1998 disponoval „zvyškovými“ akciami východoslovenských železiarní. Záujem o ich kúpu mal aj porezešovský väčšinový vlastník železiarní - U.S. Steel Košice. Keďže Transpetrol bol štátny podnik, povinnosťou jeho vedenia, ministra hospodárstva, ktorému podliehal, i prvej vlády Mikuláša Dzurindu bolo, aby akcie VSŽ predali za najlepšiu možnú cenu. Takú by dostali vtedy, keby sa o akcie mohli uchádzať všetci, čo o ne mali vážny záujem. Minister hospodárstva v prvej Dzurindovej vláde Ľubomír Harach však dal súhlas na to, aby šéfovia Transpetrolu na konci roku 2001 predali akcie spôsobom, ktorý poškodil štát a jeho daňovníkov. Predali ich síce na Burze cenných papierov, ale spôsobom, ktorý bol diskvalifikujúci.

Akcie železiarní sa totiž na burze objavili úplne nečakane - len dva dni po tom, keď minister Harach verejne oznámil, že v dôsledku špekulatívneho zníženia ich ceny obchod na burze pozastavuje. Akcie sa na burze objavili sa len hodinu pred začiatkom vianočnej prestávky, takže okrem skupín, ktoré boli na túto možnosť pripravené, nikto iný nemal šancu predložiť alternatívnu ponuku.

Práve na tento fakt upozornil Ralph Johnson, bývalý americký veľvyslanec na Slovensku, ktorý pracoval ako konzultant U.S. Steel Košice: „Predávajúci neprejavil snahu maximalizovať zisk pre štát.“[1] Bolo prirodzené, že konzultant americkej firmy na Slovensku argumentuje v jej prospech a v jej záujme. Neprirodzené bolo, že dotknutá strana na jeho slová nereagovala. Práve „nereakcia“ osôb, ktoré reagovať mali, viedla prezidenta spoločnosti U.S. Steel Johna Goodisha k vyhláseniu, že o transparentnosti nemožno len hovoriť, ale treba pre ňu niečo aj spraviť a že prvým príkladom je vicepremiér Ivan Mikloš, „ktorý veľa hovorí o transparentnosti, avšak nikdy transparentnosť nespomenul v súvislosti s touto transakciou“[2].

Ivan Mikloš potom musel novinárom odpovedať na otázku, či s ministrom Harachom hovoril o predaji akcií VSŽ pred jeho uskutočnením. Odpovedal na ňu nasledovne : „Nie, nehovoril. Nevedel som, že sa akcie práve predávajú, dozvedel som sa to až z médií.“[3] Na rovnakú otázku však odpovedal aj minister Harach, ale ten povedal pravý opak: „Prirodzene, s vicepremiérom pre ekonomiku konzultujeme všetky závažné otázky. Tak sa stalo napríklad počas a po rokovaní vlády k otázke predaja akcií VSŽ. Ivan Mikloš mi k zámeru predať akcie cez verejný kapitálový trh netlmočil žiadne kritické pripomienky.“[4] Vicepremiér Mikloš potom už len zopakoval, že trvá „na svojom tvrdení, že s ministrom Harachom som uvedenú transakciu pred jej uskutočnením nielenže nekonzultoval, ale ani som nevedel, že sa v tom čase uskutoční.“[5] Ľubomír Harach k tomu už nepovedal vôbec nič, čím sa celá kauza „uzavrela“.

Jej výsledkom bolo, že sa k časti akcií dostala aj britská firma A.R.T. Investments Ltd. Členkou predstavenstva tejto spoločnosti bola Irene Spoerry. O tri roky neskôr práve Irene Spoerry ručila za úver, ktorý poskytla Credit Swisse spoločnosti Soul, spriaznenej s SDKÚ. Ďalší prípad, kedy sa na slovenskej scéne objavila predstaviteľka cyperských spoločností, sa týkal pozemkov pod Tatrami. Za údajne zmarenú investíciu si viaceré slovenské spoločnosti uplatňovali nárok na náhradu škody voči Slovenskému pozemkovému fondu. Túto pohľadávku od slovenských firiem odkúpila cyperská spoločnosť Ermano Trade and Invest. Za cyperskú stranu vystupovala Irene Spoerry. Snaha novinárov, aby získali jej fotografiu, alebo aspoň opis toho, o koho ide, nebol úspešný. Údajne sa s ňou nestretli ani osoby, ktoré s Irene Spoerry podpisovali zmluvy.

Preto sa hovorilo, že pani Spoerry je ako manželka poručíka Colomba – každý o nej vie, ale nikto ju nevidel.


Odkazy

[1] Róbert Kotian: Krajina s rozšírenou korupciou, Hospodářské noviny, 7.10.2002

[2] Americké obavy zo slovenskej korupcie, SME 29.4.2002

[3] Domino fórum č. 9, 27. februára 2002

[4] Domino fórum č. 10, 6. marca 2002

[5] Domino fórum č. 11.,13. marca 2002

Kauzy aktéra ​Irene Spoerry

Schránkové firmy späté s SDKÚ-DS

Vďaka Aliancii Fair-play bolo už v roku 2004 známe, s čím má SDKÚ-DS ako vládna strana veľký problém: jej dlh vo výške 22 miliónov korún...