Jozef Štefanko

Rozhodnutie päťčlenného senátu Najvyššieho súdu v kauze Tipos z roku 2008 veľmi kriticky komentoval sudca Najvyššieho súdu Jozef Štefanko. O rozhodnutí senátu, ktorý viedol predseda obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR Juraj Seman, vyhlásil: „To mi pripadá tak, ako keby vy a ja sme mali pekáreň. Ja skôr otvorím a potom vás zažalujem, že mi konkurujete, pretože chlieb pečiete z múky. A čo ho máte piecť zo sadry? A oni to posúdili ako nekalú súťaž.“

Aj tretí senát Ústavného súdu, ktorý sa v roku 2011 zaoberal rozsudkom Semanoveho senátu, povedal to isté, ale právnickým jazykom. O senáte skonštatoval, že sa „dopustil výkladovej svojvôle pri aplikácii právnych noriem relevantných na daný prípad“. A dodal, že právny záver senátu „nie je presvedčivo odôvodnený, a preto je z ústavného hľadiska neudržateľný“.

Zdrvujúci obsah mala aj ďalšia veta tretieho senátu: „Ústavný súd považuje odôvodnenie napadnutého rozsudku Najvyššieho súdu za arbitrárne, a tak ústavne neospravedlniteľné.“ Po takomto zhodnotení rozsudku získalo na vážnosti vyjadrenie J. Štefanka: „Keď chce sudca tak alebo onak rozhodnúť, tak rozhodne. Neviete, či tak rozhodol z hlúposti, že tomu nerozumie, alebo zámerne, že to rozhodnutie predal.“ Ako vyplynulo z kontextu, sudca J. Štefanko na hlúposť neveril.


Fotografia: TASR/autor

Kauzy aktéra Jozef Štefanko

Kauza Tipos

Po ôsmich rokoch súdnych sporov Senát Najvyššieho súdu v auguste 2008 rozhodol, že štátna akciová spoločnosť Tipos nelegálne využívala know-how...