Norbert Havalec

Slovenský podnikateľ, obchodujúci predovšetkým s ministerstvom obrany, a to tak za druhej vlády Mikuláša Dzurindu, ako aj za vlády Roberta Fica. Podnikateľsky mal blízko predovšetkým k nominantom Slovenskej národnej strany (SNS) a k jej predsedovi Jánovi Slotovi.

Do centra verejného záujmu sa dostal predovšetkým v emisnej kauze, pri ktorej spolupracoval s dvoma ministrami SNS – Jaroslavom Izákom a Jánom Chrbetom, a tiež s dvoma funkcionármi ministerstva životného prostredia: Pavlom Tehlárom, sekčným šéfom ministerstva a Petrom Solčanským, šéfom odboru, ktorý na ministerstve pripravoval predaj emisných kvót.

(Ne)oficiálny poradca

Po prepuknutí emisnej kauzy novinári zistili, že materiál o predaji emisných kvót, ktorý členovia vlády prerokovali a vzali na vedomie 8. októbra 2008, bol vytvorený na počítači Norberta Havalca. Túto skutočnosť podnikateľ verejne priznal a svoje autorstvo odôvodnil tým, že robil dvom ministrom životného prostredia externého poradcu. Neskôr svoje postavenie spresnil výrazom, že robil neoficiálneho poradcu, lebo pracoval bez nároku na odmenu. Vraj si to mohol dovoliť, lebo ako podnikateľ mal „dostatok voľného času“. Ako neoficiálny poradca sa však zúčastňoval oficiálnych rokovaní ministerstva, kde bol predstavovaný ako poradca šéfa rezortu.

Po analýze materiálu, ktorý vznikol v počítači Norberta Havalca, boli v ňom odhalené viaceré nepresnosti, zavádzajúce informácie a klamlivé tvrdenia . Havalcov materiál napríklad tvrdil, že japonská vládna agentúra, s ktorou ministerstvo životného prostredia rokovalo o predaji kvót, dávala diskriminačné podmienky. V skutočnosti išlo o štandardné požiadavky, ktoré pri rokovaniach bez problémov akceptovala napríklad aj Česká republika. Havalcov materiál odporúčal, aby sa rokovanie o predaji viedli so spoločnosťou Interblue Group, o ktorej klamlivo tvrdil, že podľa overených informácií je etablovanou obchodnou spoločnosťou. Vraj ju založili firmy, „ktoré sú emitentmi skleníkových plynov, za účelom nákupu emických kvót pre ich potreby“. V skutočnosti išlo o schránkovú firmu, ktorá nemala žiadny predmet činnosti. V januári 2010, pod tlakom faktov, musel aj premiér Robert Fico priznať, že materiál bol klamlivý: „Zavádzali nás. Do vlády som dostal materiál, kde bolo povedané, že to (emisné kvóty) nemožno previesť do nasledujúcich rokov. Zavádzali nás v celkovom objeme predaných limitov. Azda keď mi minister prinesie do vlády materiál, mám elementárnu mieru dôvery, ale jednoducho to boli klamstvá.“

Milión do rodiny

V marci 2010 - vďaka verejným vystúpeniam Rastislava Bilasa - vyšlo najavo, že Norbert Havalec, ktorý ako „neoficiálny poradca“ prispel k tomu, že vláda odsúhlasila predaj emisných kvót (za 5,05 eura za tonu) spoločnosti Interblue Group, bol aj projektovým manažérom spoločnosti Interblue Group, ktorá získané kvóty obratom predala za 8,20 eura za tonu japonskej spoločnosti Asuka Green Investment. Vďaka tomu spoločnosť Interblue Group získala predajom emisných limitov celkove 51, 25 milióna eur, ktoré mohli a mali byť príjmom štátnej pokladnice.

V máji 2010 denník Hospodárske noviny, odvolávajúc sa na informácie z prostredia prokuratúry, zverejnil, že časť prostriedkov, ktoré pri emisnom obchode získala spoločnosť Interblue Group, sa vrátila na Slovensko. Denník okrem iného uviedol, že 500-tisíc eur prišlo na účet fyzickej osoby Ing. Norberta Havalca a ďalších 500-eur prišlo na účet Kataríny Kubáňovej, manželky Norberta Havalca. Spoločnosť Financial Public Service, ktorej majiteľkou je Katarína Kubáňová, dostala oveľa viac – celkove 6, 309 milióna eur. Bližšie neurčená čiastka prišla aj na účet spoločnosti Atziox LTD, so sídlom na Cypre – jedným z jej dvoch vlastníkov bol Ing. Norbert Havalec.

Pokiaľ ide o obchody so štátom, uplatnila sa v nich aj ďalšia spoločnosť Norberta Havalca – firma Magic Trading Corporation. Podľa zverejnených informácií Ministerstvo obrany SR, a to v čase, keď ho viedol Juraj Liška (nominant SDKÚ-DS), nakúpilo od firmy Magic Trading vozidlá za 50 miliónov Sk, ktoré boli v zahraničných misiách nepoužiteľné. V časoch prvej vlády Roberta Fica sprostredkovala firma Magic Trading nákup počítačov, ktorý minister Ľubomír Galko označil za mimoriadne nehospodárny –podľa neho prišiel štát o 8,5 milióna eur. Firma Magic Trading dostala aj zákazku na výskum a vývoj výzbroje a výstroja vojaka 21. storočia – ministerstvo obrany na tento účel vynaložilo sumu 3,2 milióna eur, ale žiadnu reálnu protihodnotu za to nezískalo.

Kauzy aktéra Norbert Havalec

Emisná kauza

Prvá vláda Roberta Fica mala možnosť predať nadbytočné emisné kvóty republiky zahraničným záujemcom. Kvóty predstavovali štátne aktíva...