Vladimír Faič

Je prednovembrovým absolventom Vysokej školy politickej v Bratislave a získal aj známy titul RSDr. Od roku 1978 do roku 1990 bol politickým pracovníkom a funkcionárom v národných výboroch. V rokoch 1993 až 1998 pracoval ako konateľ a manažér v spoločnosti Prima-Print s. r. o. Potom bol poslancom Národnej rady SR za Stranu demokratickej ľavice (SDĽ). Od roku 2002 až doteraz je poslancom parlamentu za stranu Smer.

Už v prvej vláde Roberta Fica zastával funkciu šéfa zboru poradcov premiéra. Po voľbách 2012 dostal opäť dôveru predsedu vlády a znovu vedie jeho poradcov. Vzhľadom na to, že Smer-SD vládne sám, premiér svoj zbor poradcov označil za tieňovú vládu, ktorá bude plniť hlavne kontrolnú funkciu.

Podľa Vladimíra Faiča hlavnou úlohou poradcov je pravidelná príprava kvalifikovaných a odborných stanovísk pre premiéra. Stanoviská nie sú verejné a dostáva ich len premiér. Poradcovia sa zaoberajú aj materiálmi, ktoré sú predložené na rokovania vládneho kabinetu. Zbor poradcov by mal tiež pripravovať rôzne podujatia a odborné konferencie či prípadne koordinovať prípravu stratégie rozvoja krajiny.

Z verejne prístupných zdrojov nie je možné získať predstavu o názoroch Vladimíra Faiča na najdôležitejšie otázky verejného života. Predseda zboru poradcov v minulosti ani teraz nepublikuje a v akademických databázach sa údaje o jeho príspevkoch nenachádzajú.

Aj médiám sa zvykne vyhýbať, takže jeho verejné vyhlásenia nie sú príliš časté. Vyjadruje sa najmä k témam, ktoré sa ho osobne týkajú.

V roku 2010, krátko pred parlamentnými voľbami, sa vyjadril aj k vlastníckym pomerom v spoločnosti Prima-Print. Na otázku denníka Pravda, či vstupom spoločnosti Waltz Properties sa zmenil jeho vlastnícky podiel v tlačiarni, Vladimír Faič odpovedal: „Stále vlastním rovnaký podiel, s ním sa nehýbalo.“[1] Vyhlásil tiež, že nevie, kto stojí za schránkovou spoločnosťou. Tvrdil, že o tom nemá žiadne informácie, lebo je „iba malý podielnik“.[1]

Na rovnakú tému sa úplne inak vyjadril v roku 2013. Denníku SME vtedy povedal: „V decembri 2008 som ako akcionár firmy využil ponuku a odkúpil som akcie spoločnosti Waltz Properties Limited. Kúpa akcií bola mojím prvým a doteraz jediným kontaktom s totuto spoločnosťou.“ Z čoho je zrejmé, že v roku 2010 nehovoril o svojom vlastníckom podieli v akciovej spoločnosti Prima-Print pravdu. Už v čase, keď sa vydával za „malého podielnika“ bol väčšinovým akcionárom v Prima-Printe. Stal sa ním vďaka tomu, že londýnska schránková spoločnosť s cyperskými riaditeľmi mu predala svoje akcie. Boli to majetkové práva, ku ktorým firma prišla vďaka SDĽ, v ktorej mal Vladimír Faič významné postavenie.


Odkazy

[1] Lukáš Milan: Ficov človek robil biznis so schránkami v Londýne, Pravda

Kauzy aktéra Vladimír Faič

Schránková firma z minulosti SDĽ

Po neúspešných voľbách začala rozpadajúca sa SDĽ s predajom svojich majetkov. Zbavila sa aj svojho podieľu v topolčianských tlačiarniach, ktoré...