Koho sme ochotní podporiť?

Nadácia nemá oficiálny grantový program pre protikorupčné projekty. Svoje projekty a idey nám spontánne posielajú partnerské organizácie, podnikatelia i bežní občania. Ak sa projekt tematicky viaže na jednu z oblastí, ktorým sa Nadácia venuje, sme ochotní si ho preštudovať a zvážiť prípadnú podporu. Aby však mal šancu na úspech, je nevyhnutné preukázať dostatočný prekryv s cieľmi a filozofiou nadácie, kapacity a skúsenosti pre jeho úspešnú realizáciu a podrobný rozpočet.

Doteraz sme takýmto spôsobom podporili právne zastúpenie pani Lapinovej, ktoré vedie Via Iuris, knihu Chránené oznamovanie od Pavla Nechalu a publikáciu o ochrane whistleblowerov od Transparency International Slovensko.