Ako je na tom Slovensko?

Slovensko patrí v medzi najskorumpovanejšie európske štáty. Podľa rebríčka vnímania korupcie, ktorý každoročne zostavuje Transparency International, sme v roku 2014 skončili na 54. mieste, pričom spomedzi štátov Európskej únie sme skončili piaty najhorší.

Nelichotivé hodnotenie Slovenska potvrdila už dva roky za sebou aj Európska komisia v každoročnej hodnotiacej správe Slovenska. V roku 2014, keď správu o stave korupcie zverejnila po prvýkrát, vyčítala nám najmä netransparentné rozdeľovanie eurofondov a neprehľadný systém financovanie politických strán.

Komisia nám taktiež vyčítala napríklad to, že nemáme fungujúci zákon o konflikte záujmov a zverejňovaní majetkových priznaní politikov. V praxi to znamená, že politici síce priznávajú príjmy z podnikanie, no zákon im umožňuje zatajovať, z akých firiem tieto príjmy majú. Vytvára sa tak priestor na netransparentné prideľovanie zákaziek a dotácii, kedy ich vláda a úrady môžu prideľovať aj firmám, ktorých spolumajiteľmi sú politici. A keďže Slovensku chýba funkčný zákon o majetkových priznaniach politikov, úplne bežné sú aj situácie, že politik využíva drahý byt, auto, lietadlo alebo šperky, o ktorých tvrdí, že ich má iba prenajaté alebo ich dostal do daru.


Ako sa angažuje Nadácia?

Nadácia Zastavme korupciu sa venuje presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii. Uvedomujeme si, že Slovensko potrebuje zmenu v mnohých oblastiach legislatívy, aby sa aj takto obmedzil priestor na korupciu. Preto v legislatívnej oblasti dlhodobo spolupracujeme s advokátskou kanceláriou TaylorWessing. Či už je to oblasť verejného obstarávania, súdnictva a prokuratúry, zdravotníctva či fungovania samospráv, bez zásadnej legislatívnej zmeny sa budeme len ďalej v medzinárodnom korupčnom meradle prepadať.