< Späť na zoznam príspevkov

Pravda miluje adrenalín. (Poznámka k súdu s Otom Žarnayom)

Právnikom, sudcom a nám všetkým túžiacim a po jasnosti a poriadku môžu dobré mravy právom liezť na nervy – nikto nevie čo to vlastne presne je a ako sa s tým narába. Bez nich by možno prežilo právo. Ale spravodlivosť by veľmi rýchlo umrela.

Učiteľ Oto Žarnay začiatkom roku 2013 poukázal na nekalé praktiky a nehospodárne nakladanie s peniazmi na jeho škole. Prepustili ho. Výpoveď zdôvodnili organizačnou zmenou. Škola v tom čase čelila poklesu žiakov, prepustení boli aj ďalší učitelia. Zamestnávateľ tvrdil, že O. Žarnay sa stal nadbytočným okrem iného aj pre návrat inej učiteľky z materskej dovolenky. Túto organizačnú zmenu pre nadbytočnosť však vedenie školy urobilo v priamej časovej nadväznosti na učiteľovo oznámenie nekalých praktík. Rozhodnutie o organizačnej zmene vedenie školy urobilo len s veľmi všeobecným odôvodnením, čo jej zákon umožňuje.

Prečítajte si celý blog.