Čo je to Novinárska cena?

Novinárska cena, ktorú Nadácia Otvorenej spoločnosti v spolupráci s partnermi udeľuje už viac ako desaťročie, oceňuje kvalitnú prácu novinárov. Zmyslom ceny je, aby napomáhala zvyšovaniu profesionality a kvalitatívnej úrovne slovenskej žurnalistiky. Súťaž zahŕňa novinárov všetkých typov médií –od printových po elektronické – a týka sa autorov, ktorí pôsobia na republikovej úrovni, ako aj v regiónoch a v posledných rokoch aj novinárov internetovej žurnalistiky.

Cena Nadácie Zastavme korupciu

Okrem cien v jednotlivých kategóriách (reportáž, rozhovor, analyticko-investigatívne príspevky, atď.) Rada súťaže tiež určuje aj víťazov špeciálnych cien. Jednou z troch špeciálnych cien je Cena Nadácie Zastavme korupciu. Do súťaže o túto cenu nie je možné sa prihlásiť, ale troch nominovaných a víťaza vyberá Rada súťaže na základe návrhov porôt a porotcov posudzujúcich príspevky v jednotlivých súťažných kategóriách.

Nadácia Zastavme korupciu zriadila svoju cenu s cieľom oceniť najlepší novinársky príspevok roka pojednávajúci o korupcii – bez ohľadu na to, do ktorej súťažnej kategórie bol prihlásený. Nadácia má právo navrhnúť Rade súťaže tri nominácie na ocenenie v prípade, že návrhy porôt či porotcov nepovažuje za dostatočne presvedčivé a reprezentatívne.

Rozhodujúcim kritériom pre udelenie Ceny Nadácie Zastavme korupciu je spoločenská závažnosť príspevku a jeho dopad na očistu verejného života od takého negatívneho spoločenského javu, akým je korupcia. Do úvahy sa takisto berie autorská originalita a celkový prínos príspevku pre skvalitnenie verejnej diskusie o korupcii.

Ročník 2016

Novinársku cenu Zastavme korupciu za rok 2016 získali Zuzana Petková a Xénia Makarová za sériu investigatívnych článkov v týždenníku Trend. Vo svojich textoch odkryli závažnú kauzu, v ktorej sa ocitli špičky vládnej strany a významným spôsobom prispeli aj k prepuknutiu kauzy Bašternák.

Ročník 2015

Cenu Zastavme korupciu za rok 2015 získal Konštantín Čikovský za sériu analytických článkov v Denníku N, v ktorých savenoval napríklad vládnym dotáciám pre Hornonitrianske bane.

Ročník 2014

Za rok 2014 bola Cena Nadácie Zastavme korupciu udelená redaktorke TV Markíza Barbore Demešovej za sériu príspevkov, v ktorých spracovala kauzu škandalózne predraženého nákupu CT prístroja pre piešťanskú nemocnicu. Ďalšími nominovanými boli Miroslav Kern, Zuzana Dančíková a Katarína Hukelová za sériu článkov v denníku SME o kauze nemocničných vývarovní. Nominovaný bol aj Marek Vagovič za článok Berú všetci, len každý inak, ktorý uverejnil týždenník .týždeň.