Čo je to protikorupčný audit?

Protikorupčný audit je analýza kritických procesov samospávy s dôrazom na transparentnosť a jasnosť pravidiel rozhodovania. Audit v Trnave iniciovala Nadácia v spolupráci s mestským zastupiteľstvom a organizáciou Transparency International Slovensko, ktorá projekt realizuje. Počas auditu vyhodnotíme 17 kľúčových politík mesta, ako napríklad územné plánovanie či transparentnosť mestských organizácií, z pohľadu transparentnosti a rozhodovacích procesov.

Trnavský audit bol oficiálne spustený v polke apríla, predpokladaný koniec je v priebehu júla. Jeho výstupom bude sada odporúčaní, z ktorých si mesto následne samo vyberie tie, ktoré presadí do praxe.


Čo je jeho cieľom?

Audit poskytne predstaviteľom a občanom Trnavy obraz o stave transparentnosti rozhodovacích procesoch samosprávy. Identifikuje oblasti, ktoré prioritne vyžadujú pozornosť vedenia mesta, a ktoré by mali viesť k efektívnejšiemu a transparentnejšiemu chodu samosprávy, ako aj k budovaniu dôvery medzi vedením mesta a jeho občanmi.