Kvalitná legislatíva je základný predpoklad pre úspešný boj s korupciou, a to v každej krajine na svete. Prijaté a funkčné zákony totiž vytvárajú základný rámec, v rámci ktorých fungujú všetky štátne, ale aj súkromné inštitúcie. Sme preto radi, že sa aj Nadácia spolupodieľala na tvorbe nového protischránkového zákona, ktorý uzrel svetlo sveta na jeseň roku 2016. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská postupovala pri jeho tvorbe aj podľa nášho návrhu, ktorý sme pripravili v rámci iniciatívy Štrngám za zmenu. Za výraznú pomoc pri príprave tohoto návrhu opätovne ďakujeme advokátom kancelárie TaylorWessing. Hoci nám bolo jasné, že nový zákon určite neprinesie definitívny koniec schránkových firiem, privítali sme ho s potešením. Ide totiž o výrazný posun vpred. Nový zákon pokryl takmer každú formu obchodu so štátom a výrazne tým zvýšil transakčné náklady pre podvodníkov, ktorí by ho chceli obísť.