Protischrankový zákon

Iniciovali sme prípravu dôležitého zákona, podľa ktorého musí byť každý, kto chce obchodovať so štátom alebo dostávať stimuly, zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Zároveň musí byť zrejmé, u koho presne peniaze skončia. Týmto krokom sme chceli zamedziť tomu, aby so štátom obchodovali schránkové firmy z Cypru a nik nevedel, kam peniaze miznú.