Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
06. 01. 2019

Nový zákon na ochranu oznamovateľov

Spoluinicovali sme vznik nového zakona o whistleblowingu a významne sme sa podieľali na jeho tvorbe. Vďaka zákonu budú odvážni oznamovatelia na Slovensku lepšie chránení.


Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.