Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
06. 01. 2019

Protischrankový zákon

Iniciovali sme prípravu dôležitého zákona, podľa ktorého musí byť každý, kto chce obchodovať so štátom alebo dostávať stimuly, zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Zároveň musí byť zrejmé, u koho presne peniaze skončia. Týmto krokom sme chceli zamedziť tomu, aby so štátom obchodovali schránkové firmy z Cypru a nik nevedel, kam peniaze miznú.

Kvalitná legislatíva je základný predpoklad pre úspešný boj s korupciou, a to v každej krajine na svete. Prijaté a funkčné zákony totiž vytvárajú základný rámec, v rámci ktorých fungujú všetky štátne, ale aj súkromné inštitúcie.

Sme preto radi, že sa aj Nadácia spolupodieľala na tvorbe nového protischránkového zákona, ktorý uzrel svetlo sveta na jeseň roku 2016. Vtedajšia ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská postupovala pri jeho tvorbe aj podľa nášho návrhu, ktorý sme pripravili v rámci iniciatívy Štrngám za zmenu. Za výraznú pomoc pri príprave tohoto návrhu opätovne ďakujeme advokátom kancelárie TaylorWessing.

Hoci nám bolo jasné, že nový zákon určite neprinesie definitívny koniec schránkových firiem, privítali sme ho s potešením. Ide totiž o výrazný posun vpred. Nový zákon pokryl takmer každú formu obchodu so štátom a výrazne tým zvýšil transakčné náklady pre podvodníkov, ktorí by ho chceli obísť.


Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.