Martin Senčák

Je absolventom Košickej technickej univerzity a neskôr ukončil aj štúdium na právnickej fakulte. Potom si vzdelanie doplnil v manažérskej oblasti.

V deväťdesiatych rokoch pracoval v košických železiarňach na viacerých riadiacich pozíciách a šéfoval aj ČSOB Factoring.

K zdravotníctvu sa dostal v roku 2010 ako generálny riaditeľ Spoločnej zdravotnej poisťovne. Bol aj koordinátorom zlúčenia dvoch štátnych poisťovní - Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Spoločnej. Pôsobil tiež ako riaditeľ sekcie vo Všobecnej poisťovni. V apríli 2012 sa stal vedúcim služobného úradu na ministerstve zdravotníctva a bol spojený nielen s kauzou nákupu CT prístroja pre piešťanskú nemocnicu, ale aj kauzou koncesných zmlúv na stravovacie služby pre štyri štátne nemocnice.

Zákon o rozpočtových pravidlách hovorí, že ak chce nemocnica ako príspevková organizácia uzavrieť koncesnú zmluvu na viac ako päť miliónov eur, tak to môže urobiť len s predchádzajúcim súhlasom vlády. Ani jedna z nemocníc, ktoré uzavreli zmluvu na odoberanie stravy s novým koncesionárom, si túto zákonnú povinosť nesplnila. Na otázku, ako mohla zmluvu uzavrieť bez súhlasu vlády, banskobystrická nemocnica oficiálne odpovedala, že „súhlas na uzavretie zmluvy dal vedúci služobného úradu na ministerstve zdravotníctva Martin Senčák“[1].

M. Senčák, ani ministerstvo zdravotníctva, túto skutočnosť nepopreli. Lenže ak si vedúci služobného úradu prisvojil kompetenciu vlády a súhlasil s niečím, na čo nebol oprávnený, tak evidentne porušil zákon. Fakticky to priznala aj vláda, keď M. Senčáka v decembri 2014 z funkcie odvolala. Napriek tomu sa v marci 2015 stal zástupcom predsedníčky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

Hoci M. Senčák bol z prvej funkcie odvolaný, lebo prekročil svoje kompetencie, ÚDZS jeho ustanovenie do druhej najvyššej funkcie funkcie odôvodnil tak, že „vo vzťahu k jeho osobe v minulosti nebolo preukázané porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov“. Z funkcionára, ktorý musel odísť, lebo nerešpektoval zákon, sa stal druhý najdôležitejší činiteľ v úrade, ktorého hlavnou povinnosťou je dohliadať na všetkých v zdravotníctve, aby dodržiavali zákony a predpisy. Že to nie je v poriadku si uvedomoval aj premiér Robert Fico, ktorý prostredníctvom hovorcu odkázal, že „za personálne obsadenie sú zodpovedné príslušné kompetentné inštitúcie“.

Ministerstvo zdravotníctva, kabinet ani vládna strana nezabezpečili, aby činiteľ, ktorý v dôležitej funkcii nekonal podľa zákona, nebol povolaný na dôležitejšiu funkciu, kde kontroluje ostatných, či dodržiavajú zákony.


Fotografia: TASR/autor

Odkazy

[1] Erik Kapsdorfer: Zmluvy za nemocničnú stravu vláda nevidela, Hospodárske noviny 9.12.2014

Kauzy aktéra Martin Senčák

​Stravovacie služby pre štyri nemocnice

Štyri veľké štátne nemocnice – v Trnave, Trenčíne, Banskej Bystrici a v Poprade – uzavreli počas druhej vlády Roberta Fica dlhodobé koncesné...