Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
16. 09. 2021

Na Slovensku začína fungovať dôležitý Úrad na ochranu oznamovateľov

Po troch rokoch úsilia môžeme konečne oslavovať. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti je na svete a oficiálne spúšťa činnosť. Názov je síce komplikovaný, ale misia jasná. Stáť pri ľuďoch, ktorí sa odmietnu podvodom len prizerať.

Oznamovanie korupcie je šľachetné, no nie vždy jednoduché. Ľudia nevedia, na čo majú nárok. Ako postupovať. Na koho sa obrátiť. S právnym poradenstvom sme dlhé roky na Slovensku pomáhali spolu s kolegami z Transparency International aj my. Ochrana oznamovateľov je však mimoriadne dôležitá časť v boji proti korupcii ako takej. Aj preto nemôže ležať len na pleciach neziskoviek. Inšpirovali sme sa preto zahraničím a pomohli pretlačiť myšlienku špeciálneho nezávislého úradu. Napriek tomu, že sme ju dostali do zákona, ktorý vošiel do platnosti ešte v marci 2019, pripnúť úrad na mapu slovenských inštitúcii, bola mimoriadne dlhá a komplikovaná cesta. Politikom nestačilo ani niekoľko pokusov na to, aby zvolili jej šéfa. No nepoľavili sme. Naliehali sme a tlačili dovtedy, kým nakoniec nezvolili za predsedníčku Zuzanu Dlugošovú. Šikovnú advokátku, ktorá vzišla z transparentného výberového procesu.

Veríme, že od 1. septembra u nás začína nová éra v oznamovaní korupcie. Éra, kedy odvážni whistlebloweri nebudú ťahať za kratší koniec a dostanú pomoc, akú si zaslúžia. Je to to najmenej, čo pre nich môžeme urobiť. S kúskom pochopenia pre začínajúcu inštitúciu, sa môžete na úrad začať obracať. Poradia, usmernia a pomôžu získať ochranu, na ktorú máte zo zákona nárok. Informácie o novom úrade nájdete tu: www.oznamovatelia.sk.


Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.