Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
26. 03. 2024

Ďalšia rana vyšetrovaniu korupcie: Po ÚŠP ide vláda rozbiť NAKA

Zuzana Petková, Ľubomír Daňko

Národnú kriminálnu agentúru (NAKA) čakajú zmeny, ktoré oslabia vyšetrovanie korupcie a ďalšej závažnej kriminality. Po zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry to bude ďalšia rana čestným policajtom a prokurátorom, ktorí v posledných rokoch stíhali korupciu na najvyšších miestach.

V polovici marca sa uskutočnilo rokovanie zástupcov vedenia odborového zväzu polície. Z jeho záverov, ktoré boli tlmočené ďalej členom a získala ich nadácia, vyplýva, že v polícii sa má uskutočniť zásadná reorganizácia. Jej prvá fáza už v máji, po prezidentských voľbách.

Z 1300 tabuľkových miest zostane len 500, dotkne sa to najmä NAKA a  NCODK (národná centrála osobitných druhov kriminality). NAKA pritom rieši najvážnejšie ekonomické trestné činy, korupciu a organizovaný zločin. V súčasnosti na nej pracuje približne 600 policajtov, pričom po reorganizácii ich má zostať približne 250. Zvyšok zrejme presunú na nižšie útvary. 

Čo stíhala NAKA

NAKA má v súčasnosti celoslovenskú pôsobnosť a delí sa na štyri odbory (Bratislava, Západ so sídlom v Nitre, Stred so sídlom v Banskej Bystrici, odbor Východ so sídlom v Košiciach). 

Každý odbor sa delí na jednotlivé oddelenia. Spolu je na každom odbore 11 oddelení (v Bratislave 12), z toho štyri sú oddelenia vyšetrovania, kde sú zaradení vyšetrovatelia, päť operatívnych (v Bratislave šesť), kde sú operatívni pracovníci, jedno analytické oddelenie a jedno oddelenie finančného vyšetrovania. 

Každé oddelenie rieši najmä svoju agendu a tou je: násilná organizovaná kriminalita a kriminalita zločineckých štruktúr, extrémizmus a terorizmus, korupcia a trestná činnosť týkajúca sa eurofondov, závažná ekonomická a daňová trestná činnosť, analytická činnosť, finančné vyšetrovania.

Taktiež na NAKA pôsobí Protiteroristická centrála, ktorá zabezpečuje najmä výmenu informácií so zahraničím a iným spravodajskými službami, ktoré sa týka terorizmu a extrémizmu a tieto informácie analyzuje.

Na NAKA je tiež protidrogová centrála, ktorý zastrešuje drogovú a farmaceutickú kriminalitu na Slovensku. 

Zánik NAKA a NCODK v súčasnej podobe avizoval v jednom z rozhovorov dávnejšie minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas).

Skončia aj mnohí lovci lebiek

Zmeniť sa teda má aj NCODK, prezidiálny úrad s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý vykonáva najmä vyšetrovanie environmentálnej a počítačovej kriminality. V rámci NCODK pôsobí aj oddelenie cieľové pátranie, tzv. „lovci lebiek“, ktoré zabezpečuje cieľové pátranie po najhľadanejších páchateľov trestnej činnosti, ktorí sa často ukrývajú v zahraničí. Zadržali napríklad podnikateľa Štefana Ágha, obžalovaného zo zmenkového podvodu, na úteku v Českej republike.Vlani v kolumbijskom meste Cartagena zadržali tiež známeho obchodníka s drogami. Išlo o Michala Píša, ktorý bol jedným z najhľadanejších Slovákov.

Podľa informácií, ktoré z rokovania dostali policajti, ich čakajú aj ďalšie škrty, ktoré súvisia so šetrením. Minister Šutaj Eštok sa vyjadril, že plánovaná valorizácia výsluhových dôchodkov o 14,6 percenta nebude, v akej výške sa uskutoční zatiaľ nie je známe.

V súvislosti s touto zmenou existuje obava, či SR bude napĺňať  medzinárodné záväzky, nakoľko tieto dva úrady (NAKA a NCODK) majú na starosti finančné vyšetrovanie, resp. zaisťovanie majetku. Už v minulosti pritom MONEYVAL (Výbor expertov Rady Európy pre hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu) vytýkal SR, že si ich plní nedostatočne.


26. 03. 2024
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.