Xénia Makarová
Xénia Makarová
08. 11. 2023

Nemocnica Rázsochy stála už desiatky miliónov eur, ďalej ako k  nákresu sa nedostala

Aký vývoj bude mať nekonečný príbeh novej nemocnice Rázsochy.

O osude novej nemocnice Rázsochy môže definitívne rozhodnúť nová ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas). „Pani ministerka sa k téme Univerzitnej nemocnice Rázsochy vyjadrí po komplexnom a dôkladnom oboznámení sa so všetkými aktuálnymi informáciami týkajúcimi sa výstavby tejto nemocnice a v súlade s rozhodnutím vlády,“ reagovalo aktuálne pre denník Sme tlačové oddelenie rezortu.

Medzitým štát minul ďalších 11 500 eur za doplnenie štúdie uskutočniteľnosti. Pôvodná bola zadaná na iný počet lôžok, ako sa nakoniec pre Rázsochy dohodlo.

Rázsochy tak zatiaľ ostávajú symbolom neschopnosti rezortu zdravotníctva doťahovať podobné veľké projekty. Posledné vlády na ňu minuli dokopy desiatky miliónov eur, ale ďalej ako k nakresleniu projektu sa nemocnica nedostala. Aj ten meškal. Pritom napríklad expremiér Eduard Heger (aktuálne Demokrati) ešte túto jar postavenie nemocnice garantoval. Pri hlbšom pohľade na prípravu Rázsoch sa ale nedá ubrániť dojmu, že na výstavbe novej najväčšej nemocnice zodpovedným reálne nezáležalo.

Projekt bol dlhodobo personálne poddimenzovaný, prípravu sprevádzajú viaceré nesystémové kroky ministerstva, aj vďaka čomu jednotlivé fázy meškali. Na druhej strane napríklad zmluvné pokuty a zodpovednosť za to štát doteraz nevyvodil. Výsledkom je, že pred letom rezort definitívne rozhodol, že ani hrubá stavba Rázsoch sa z veľkého balíka europeňazí – Plánu obnovy financovať nestihne. Pretože sa nestíha termín leto 2026. Pôvodne malo z únie na hrubú stavbu nemocnice smerovať vyše 280 miliónov eur.

Riaditeľ plus 6 dohodárov

Do začiatku tohto roka na príprave Rázsoch pracovali traja ľudia na ministerstve a jeden dohodár. Od februára sa síce zriadil osobitný organizačný útvar „Odbor realizácie projektu Rázsochy“, no to veľmi nepomohlo. Podľa infoodpovede ministerstva totiž na odbore pracoval 1, slovom jeden štátny zamestnanec, ktorý bol rovno aj riaditeľom tohto odboru.

Ďalších zamestnancov pod sebou ale nemal, len šesť externých dohodárov, čiže ľudí pracujúcich mimo ministerstva a ďalších šesť externých pracovníkov pracovalo „na základe vystavenej objednávky na právnickú osobu“. Inými slovami, ich služby si ministerstvo objednávalo od komerčnej firmy. Ktorej, nespresnilo.

Pre porovnanie, len na príprave podkladov pre vyhlásenie súťaže na novú nemocnicu v Martine pracovali rok štyria ľudia. Martinská nemocnica je pritom zhruba o polovicu menšia a poskytovať má oveľa menší rozsah služieb.

Vybrané výdavky za Rázsochy (zdroj: Centrálny register zmlúv, spracovala NZK)

Na „rušivé“ osoby upozornila aj NIKA

K ľuďom, ktorí na ministerstve mali vplyv na projekt Rázsoch, mala výhrady aj Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA). Práve tá je kľúčová pri Pláne obnovy, spadá pod ňu kontrola aj hodnotenie projektov.

NIKA upozorňovala ministerstvo na podhodnotenie personálu v projektovom tíme. Zároveň ale odporúčala oddeliť tím od „rušivého vplyvu iných osôb“, ktoré neboli jeho súčasťou, ale podľa NIKA evidentne smerovanie projektu ovplyvňovali. Aj to sa podpísalo pod opakované meškanie míľnikov projektu.

Výhrady NIKA nakoniec vyústili začiatkom tohto roka až do krízového riadenia.

Už len pre komplexný obraz o projektovom tíme, kľúčová osoba zodpovedná za projekt Rázsoch bola Jana Kišková. Predtým má z minulosti väzby na finančnú skupinu Penta. V rokoch 2014 – 2017 v nej pôsobila ako projektová manažérka.

Ministerstvo ale konflikt záujmov pri tejto zamestnankyni odmieta. „Ministerstvo zdravotníctva vylučuje akýkoľvek konflikt záujmov, a všetky subjekty boli zazmluvnené v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,“ reagoval rezort cez odpoveď na infožiadosť.

Skupina Penta neďaleko Rázsoch nedávno spustila vlastnú novú nemocnicu Bory.

Výhodou finančných skupín zastrešujúcich nemocnice Svet Zdravia či Agel je, že na rozdiel od štátu sa na súkromných prevádzkovateľov vzťahuje sčasti výnimka z verejného obstarávania. Minúť peniaze z niektorých častí Plánu obnovy vedia tak rýchlejšie ako ich štátni konkurenti.

Tento fakt Nadácii Zastavme korupciu potvrdili viaceré zdroje blízke Plánu obnovy ako aj z oblasti obstarávania.

650, 800 alebo 1100 lôžok?

Stimulom pre celý projekt bola zmluva na obstaranie komplexnej projektovej dokumentácie. Vlani v lete ju uzatvorilo ministerstvo zdravotníctva pod vedením Vladimíra Lengvarského s konzorciom firiem Amberg Engineering Slovakia a Ced Consulting. Dokopy za 16,7 milióna eur.

Zadanie na projektovú dokumentáciu ale neznelo štandardne. Hovorí o naprojektovaní nemocnice so 653 lôžkami a možnosťou rozšírenia o ďalších 500 lôžok.

Lengvarský neskôr pokynom ministra vo februári tohto roka rozhodol, že počet lôžok pre Rázsochy sa má navýšiť cez 800. Tento pokyn smeroval už vybranému konzorciu po vyhodnotení pôvodnej súťaže.

Tento postup, keď sa zadanie zmení už po vyhodnotení súťaže, ktorá rátala pôvodne s inou veľkosťou nemocnice, označili viacerí odborníci, s ktorými sa Nadácia pri príprave tohto materiálu rozprávala, za nie štandardný a skloňovali aj možné porušenie podmienok verejného obstarávania.

Nadácia sa cez infožiadosť pýtala rezortu, na základe akých podkladov exminister upravil počet lôžok a žiadala aj dotyčné podklady. No jednoznačnej odpovedi sa nedočkala.

„Na základe záverov zo štúdie uskutočniteľnosti a po diskusiách s odbornou lekárskou verejnosťou. Štúdia bude zverejnená po aktualizácii a dokončení,“ uviedlo ministerstvo. Žiadne ďalšie podklady alebo analýzy rezort nezaslal.

Pre úplnosť treba uviesť, že Lengvarský skončil ako minister k 1. marcu tohto roka. Ministerstvo viedol po Marekovi Krajčím od roku 2021.

Štúdiu uskutočniteľnosti si zadal rezort urobiť len vlani v decembri. Pričom podľa zverejnených podkladov oslovil so zadaním dva subjekty, ponuka ale prišla len od jedného. S cenou necelých 77-tisíc eur ju získala Olomoucka eseročka smart healthcare solutions.

Napriek vianočnému obdobiu zadania mala byť štúdia odovzdaná už do polovice januára tohto roka, teda len niečo cez mesiac od získania zákazky. Ministerstvo od dodávateľa požadovalo okrem iného aj „kladné vyjadrenie Útvaru hodnoty za peniaze“. Ide o nezávislý kontrolný úrad pri ministerstve financií, ktorý posudzuje efektívnosť väčších verejných projektov z pohľadu verejných financií. Rezort zdravotníctva si teda v zadaní de facto dal podmienku, aby dodávateľ štúdie uskutočniteľnosti zabezpečil kladné hodnotenie stavby novej nemocnice.

Meškal projekt a ďalšie míľniky

Nejednoznačné zadanie počtu lôžok či ich zmena už po uzatvorení tendra ale nie je zďaleka jediný problém prípravy projektovej dokumentácie.

Zmluvu s konzorciom podpísal Lengvarský pred rokom v lete. Už o pár mesiacov sa na verejnosť dostali vážne nezhody v konzorciu.

Následne, po výmene ministrov už Palkovič verejne opísal aj nedostatky v projektovej dokumentácii, ktorých odstránenie si vyžiada ďalšie tri až šesť mesiacov.

No okrem toho meškali aj ďalšie súčasti projektu. Napríklad nie je schválený územný plán, ktorý navyše nezodpovedá ani aktuálnemu návrhu nemocnice.

Už len čerešničkou na torte je, že pozemky, na ktorých sú v súčasnosti prístupové cesty k areálu Rázsoch, podľa katastra nevlastní už štát ani mesto. Vlastní ich úzka skupina ľudí a ich firiem.

Niektoré naposledy zmenili majiteľa v roku 2019, tesne po tom ako vznikla firma Rázsochy Residence, posledné pozemky jej pribudli v 2021. Vlastníci firmy nie sú v realitnom biznise nováčikovia. Majú tiež skúsenosť s prenájmom nehnuteľností verejným inštitúciám.

Súčasné príjazdové cesty k areálu už patria súkromným osobám a firmám (zdroj: Katastrálny portál, spracovala NZK)

Kontrolovali, ale nič nevideli

Po Lengvarskom rezort dočasne viedol vtedajší premiér Eduard Heger, no zodpovedný za rezort bol už vtedy štátny tajomník Michal Palkovič. Ministrom v úradníckej vláde sa stal oficiálne od polovice mája a už za jeho šéfovania Nadácia získala odpovede na infožiadosť. Práve Palkovič tesne po svojom nástupe spolu s ďalšími odborníkmi, vrátane NIKY skonštatoval, že hrubá stavba Rázsoch sa nestíha a stopol jej financovanie z Plánu obnovy.

Ako to teda skutočne bolo s dohľadom a kontrolou ministerstva míľnikov na Rázsochách? Nedá sa povedať, že by ministerstvo postup na projekte priebežne nesledovalo. Do júna tohto roka prebehlo okolo projektu 42 kontrolných dní. Prebiehali formou stretnutí na pôde ministerstva.

Právnu analýzu na posúdenie hlavných rizík si u advokátskej kancelárie Ružička and Partners dalo vypracovať ministerstvo až tento rok v marci. Sústrediť sa mala hlavne na riziká z dôvodu omeškania zo strany zhotoviteľa, ďalšieho plnenia zmluvy ako aj navrhovaných zmien zmluvy.

Ministerstvo tiež realizovalo audit projektu Rázsochy. Na žiadosť o sprístupnenie jeho výsledkov uviedlo, že „výsledky vnútorného auditu sa nezverejňujú“.

Pokuty za meškanie nepadli

Napriek faktu, že nielen ministerstvo, ale aj napríklad NIKA upozorňuje dlhodobo na meškanie kľúčových míľnikov, si doteraz žiadne zmluvné pokuty ministerstvo voči vinníkom neuplatnilo.

„Ministerstvo eviduje meškanie pri niektorých termínoch plnenia pre projekt Rázsochy. Ministerstvo si nateraz v tejto súvislosti neuplatnilo žiadne zmluvné pokuty,“ znela oficiálna odpoveď z júna.

Okolo Rázsoch podalo síce ministerstvo vlani v lete trestné oznámenie. Súviselo ale s poškodzovaním cudzej veci v areáli novej nemocnice. Trestné oznámenie podala nedávno aj bývalá štátna tajomníčka za OĽaNO Lenka Dunajová Družkovská a tiež exminister Palkovič.

Plán obnovy týkajúci sa nemocníc mala v lete preveriť aj kontrola Najvyššieho kontrolného úradu. Závery z tejto kontroly ešte nie sú známe.


08. 11. 2023
Xénia Makarová

Xénia Makarová