Martin Suchý
Martin Suchý
21. 09. 2021

Tisíce študentov na Slovensku každoročne odpromujú s kúpenými prácami. Píšu im ich zamestnanci vysokých škôl.

Diplomovka za 600 eur na splátky. Prezentácia na obhajobu grátis.

V posledných rokoch sa pod mnohými politikmi zatriasli stoličky v dôsledku medializácie ich nečestnej cesty k titulom. Matovič, Kollár či Krištúfková dostali tituly za práce, v ktorých ukradli cudzie myšlienky. Od čias, kedy spomínaní promovali, sa však metódy podvodov pri záverečných prácach značne inovovali. Najčastejšie využívaným a najťažšie odhaliteľným spôsobom je zaplatiť niekoho, kto prácu vytvorí za vás.

Nadácia v spolupráci s dobrovoľníkmi našla spolu 22 aktívnych firiem, ktoré zarábajú písaním záverečných prác. Okrem firiem s vlastnými webmi však takéto služby ponúkajú aj desiatky fyzických osôb na internetových bazároch.

Tisíce nečestných titulov každý rok

To, že nejde o zriedka používanú formu podvodu potvrdzujú aj tržby firiem pôsobiacich v tomto biznise. Údaje o hospodárení mnohých z nich nie sú dostupné. Buď majú sídlo v zahraničí alebo nie je jasné, kto web prevádzkuje, prípadne ide o živnostníkov. V šiestich prípadoch sme sa však k ich tržbám dopracovali. Priemerné ročné obraty na jednu firmu predstavujú 36-tisíc eur. Pri priemernej cene 600 eur za prácu a 22 firmách pôsobiacich na trhu, by sa dalo odhadovať, že s kúpenou záverečnou prácou ročne končí viac ako tisíc študentov.

Nadácia však oslovila s otázkami aj samotné firmy. Z odpovedí vyplýva, že jej odhad bol pomerne konzervatívny. „Na Slovensku je to približne 2 000 – 3 000 zákazníkov za rok a v Českej republike je toto číslo väčšie, keďže je tam viac univerzít (3 000 – 4 000).“  odpovedala na našu otázku o počte zákazníkov Martina, ktorá komunikuje za web zaverecneprace.sk.

Dodáva, že sú najväčšou spoločnosťou v tomto biznise na slovenskom a českom trhu. „Každý rok nás oslovuje čoraz väčší počet študentov a to hlavne teraz v období pandémie, keďže školy fungovali dištančným spôsobom.“ Pre študentov spracovávajú záverečné práce, ale aj seminárky: „Našu klientelu tvoria študenti stredných a hlavne vysokých škôl.“.

Vysokoškolský diplom prvého alebo druhého stupňa dostalo vlani na Slovensku približne 30-tisíc študentov. Ak najväčšia firma hovorí o 2-3 tisícoch zákazníkov a na trhu je aktívnych ďalších 21 firiem, ročne môže podvodným spôsobom získať titul viac ako 15% absolventov.

Ako to funguje?

  • Študent osloví firmu s nezáväznou objednávkou a poskytne informácie o téme, fakulte, počte strán.
  • Firma nájde na tému autora a navrhne cenu.
  • Po záväznom potvrdení objednávky študent dostane vzorovú ukážku a zaplatí zálohu.
  • Následne komunikuje s autorom, ktorý mu prácu pripravuje po častiach, tak aby ju študent mohol konzultovať so školiteľom. Rovnako je možná aj platba po častiach.
  • Autor zapracováva školiteľove pripomienky.
  • Po odovzdaní a zaplatení práce firmy garantujú aj záručnú dobu. Často ponúkajú aj prípravu prezentácie a vypracovanie oponentských otázok zdarma.

Právne v poriadku

Súčasná legislatívna úprava takéto podnikanie umožňuje. Spoločnosti, ktoré predávajú záverečné práce na kľúč, ich totiž na weboch najčastejšie prezentujú ako „študijné podklady“. Rovnako vo všeobecných obchodných podmienkach píšu, že „dielo dodané zhotoviteľom bude slúžiť výhradne pre potreby vlastného vzdelávania, ako námet alebo predloha objednávateľa.“ Ďalej sa píše, že objednávateľ nesmie dielo šíriť a poskytovať tretím stranám. Celá právna zodpovednosť tak prechádza na študenta, ktorý si prácu kúpil. Študent takýmto konaním porušuje najčastejšie smernicu vysokej školy, aj to len v prípade, že je dobre napísaná. Riskuje tak svoje vylúčenie. Problémom je, že školy takýto podvod väčšinou neodhalia.

Skrývajú sa za podklady, koučing či pomoc chorým

Z 22 firiem, na ktoré sa Nadácia vo svojej analýze pozrela, sa na webe k vypracovávaniu záverečných prác priamo priznávajú len dve. Jedna z nich – www.vsprace.sk dokonca študentov priamo odhovára od toho, aby si prácu napísali čestne sami: „Desiatky kníh a skrípt, ktoré by ste mali pred sebou pri písaní diplomovej práce rozhodne nie je príjemná predstava. Najskôr teoretická časť, ale potom aj praktická, ktorá musí zahŕňať výstupy a určité návrhy na zlepšenia. Jednoducho Váš čaká tvrdá drina, ktorá sa nemusí každému páčiť. Dôvodov, prečo si napísať diplomovú prácu niekým iným je jednoducho dostatok na to, aby ste tak učinili aj Vy.“

Väčšina webov svoje služby prezentuje ako „vypracovanie podkladov“. Nadácia ich kontaktovala s tým, že predstierala záujem o ich služby. Až neskôr ich oslovila oficiálne. V rámci takzvaného „mystery shoppingu“ až 15 webov uviedlo, že podklady vlastne predstavujú záverečné práce. „Vypracovávame komplet hotové práce. Pojem „podklady“ je len z nášho „ochranného hľadiska“.“ reagovala napríklad stránka vysokoskolskeprace.sk.

Zvyšných 5 stránok to len nepriamo naznačilo. „Pripravujeme podklad ktorý zodpovedá smerniciam školy k písaniu záverečných prác, nielen formálne korigované ale aj obsahovo úplné.“ Epodklady.sk tak naznačili, že s dodaným dielom už nebude ďalšia práca.

Martina z webu zaverecneprace.sk v ich podnikaní etický problém nevidí. „Podklady k záverečným prácam pripravujeme hlavne študentom, ktorí sú pracovne vyťažení alebo majú zdravotné problémy.“  hovorí a dodáva, že viac ako o prácu ide o poslanie a radosť, že niekomu pomôžu.

Takisto nepochybuje, že neporušujú žiaden zákon. V oficiálnej odpovedi píše, že pripravujú len podklady a službu by nazvala len koučingom alebo výpomocou. Z celej situácie viní konzultantov, ktorí nevenujú študentom dostatočnú pozornosť: „To je tiež jedna z príčin, prečo sa na nás zákazníci obracajú. Nie každý študent dokáže pracovať samostatne a niekedy potrebuje pomoc.“ Pri vybavovaní fiktívnej objednávky však už o podkladoch reč nie je: „písali sme Vám, že zhotovíme celú prácu a nie podklady.“

Tisíce autorov aj z akademickej pôdy

Cena za záverečné práce sa určuje podľa počtu normostrán aj náročnosti spracovávanej témy. Diplomovú prácu v rozsahu 60 strán nám jednotlivé weby ponúkli od 600 do 900 eur.

Časť z ceny práce ostáva sprostredkovateľovi – webu, zvyšok putuje autorovi diela. Pri rozhovoroch s ľuďmi z akademického prostredia Nadácia opakovane počula, že ako autori s webmi často spolupracujú doktorandi. To sa nám potvrdilo aj v rámci mystery shoppingu. Po tom, čo sme odmietli cenovú ponuku stránky zaverecneprace.sk, sa nás snažili presvedčiť, že vyššia cena je z dôvodu vyššej kvality. „Vieme, že konkurenčné spoločnosti ponúkajú nižšie ceny, je to tým, že zamestnávajú študentov. My máme autorov len z akademickej pôdy. To znamená, že sú to konzultanti vysokých škôl, ktorí Vám nebudú písať prácu za pár eur ako študenti.“

Ide pre nich o rýchly zárobok. Písanie im nezaberie priveľa času, keďže presne poznajú smernice a vyberajú si témy, v ktorých sú zorientovaní. Stránka zaverecneprace.sk sa chváli rozsiahlou databázou autorov, ktorí dokážu pokryť každú tému: „V databáze máme k dispozícií cca 2000 autorov, ktorí sú aktívni.“

Čo s tým?

Ministerstvo školstva tieto týždne pripravuje novelu zákona o vysokých školách. V spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl navrhla Nadácia zapracovanie akademického podvodu ako nového priestupku do tohto zákona. Ten by zahŕňal prezentovanie cudzej práce ako svojej, hoci aj so súhlasom autora. Priestupok by sa netýkal iba študenta, ktorý by mohol byť vyhodený zo školy, ale aj firiem, ktoré takéto služby ponúkajú. Tým by hrozila pokuta až do výšky 10-tisíc eur.

Prečo sa Nadácia Zastavme korupciu venuje tejto téme

Nadácia sa v rámci boja proti korupcii dlhodobo venuje aj vzdelávaniu a práci s mládežou, pričom zastáva názor, že akceptovanie a normalizovanie menších podvodov neskôr vedie k opakovaniu takéhoto konania vo väčšom. Ak študenti v tisícoch prípadov využívajú podvody na dosiahnutie vlastného prospechu v podobe úspešného ukončenia štúdia, pričom takéto konanie ostáva neodhalené a nepotrestané, zakladá to predpoklad, že keď raz budú zastávať vysoké pozície v štáte, nebudú sa chovať inak. Nadácia momentálne pracuje na návrhu legislatívnej zmeny v tejto oblasti, ktorú predstaví v najbližšej dobe.


21. 09. 2021
Martin Suchý

Martin Suchý