Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
14. 09. 2023

Aj závet môže byť darom

Boj proti korupcii vyžaduje trvalé úsilie a nemalé finančné zdroje. Jedným zo spôsobov, ako prispieť k tomuto poslaniu, môže byť aj dar zo závetu. Takýto odkaz môže mať dlhodobý vplyv na znižovanie korupcie aposilnenie transparentnej spoločnosti. 

„S pribúdajúcimi rokmi sa často zamýšľame nad tým, čo tu po sebe zanecháme. Súčasťou našich úvah sú okrem rodiny a vzťahov aj hmotné veci. Ako riaditeľka Nadácie som sa stretla s množstvom darcov a darkýň, ktorí sú pre mňa dôkazom, že solidarita a dobro sú bezhraničné. Dar zo závetu je možnosť, ktorá darcom dovoľuje prispieť k boju proti korupcii aj potom, čo sa ho nemôžu zúčastniť aktívne.“ 

Zuzana Petková, riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu 

Dar zo závetu je sľubom budúcim generáciám, že váš zápas s korupciou nezhasne. 

Čo by ste mali vedieť 

Závet môžete spísať rôznymi spôsobmi: 

  1. Priamo u notára.  
  2. Vlastnou rukou. Pri spisovaní závetu vlastnou rukou by ste mali niekomu oznámiť, kde ste závet uložili. 
  3. Na počítači alebo písacom stroji. V tomto prípade je nutné závet podpísať pred dvoma svedkami  a vyjadriť pred nimi, že ide o Vašu poslednú vôľu. 

V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný. 

VIAC INFORMÁCIÍ 

V prípade, ak sa rozhodnete vo svojom závete podporiť Nadáciu Zastavme korupciu, či už celým majetkom alebo jeho časťou, prosím, kontaktujte Annu Augustínovú na e-maile augustinova@zastavmekorupciu.sk.


14. 09. 2023
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.