Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
16. 07. 2020

Generálny prokurátor sa bude voliť transparentnejšie, sporné body, na ktoré sme upozorňovali, však ostali

Poslanci včera schválili novelu zákona o prokuratúre. Generálny prokurátor je človek, ktorý má najväčší vplyv na vyšetrovanie korupcie na najvyšších miestach. Aj preto sme privítali, že nový zákon ráta s verejnou voľbou a verejným vypočutím kandidátov. Prvý návrh z dielne novej koalície obsahoval aj sporné body, ktoré sme pripomienkovali. Finálna podoba zákona naše pripomienky veľmi nezohľadnila.

“Zmeny oproti pôvodnému návrhu sú podľa nás len kozmetické. K zákonu o generálnej prokuratúre navyše pribudla voľba špeciálneho prokurátora. Bez širšej verejnej, či odbornej diskusie,” hodnotí Marianna Leontiev, advokátka spolupracujúca s Nadáciou Zastavme korupciu.

 

Ako bude vyzerať voľba generálneho a špeciálneho prokurátora po novom:

1. Generálnym prokurátorom sa bude môcť stať aj neprokurátor

Našou najzásadnejšiou pripomienkou bolo, aby sa kandidátom na šéfa GP mohol stať len prokurátor, prípadne sudca. Poslanci ju neakceptovali. O miesto sa bude môcť uchádzať aj advokát.

2.  Kandidát na GP a ŠP nemôže ísť na prokuratúru priamo z politickej funkcie 

Dobrý krok. V návrhu Nadácie Zastavme korupciu bolo, aby medzi politickým životom a generálnou prokuratúrou bol odstup aspoň 5 rokov. Schválený návrh predpokladá, že kandidátovi stačí byť mimo politiky 2 roky. (Zaujímavé je, že budúci šéf Úradu na ochranu oznamovateľov musí byť mimo politiky aspoň 5 rokov.)

3. Kandidát na GP (nie ŠP) musí predložiť aj koncepciu rozvoja a riadenia GP

Prílohami musia byť motivačný list a koncepcia riadenia a ďalšieho rozvoja prokuratúry, ktoré vypracuje navrhovaná osoba. Poslanci tak zohľadnili, že pri takejto významnej pozícii je dôležité, aby mal kandidát jasnú predstavu o tom, ako bude svoju funkciu vykonávať. Táto zmena podľa nás môže pomôcť zabezpečiť kvalitnejšie vypočutie.

4. Voľba špeciálneho prokurátora

Nový zákon o GP upravuje aj voľbu špeciálneho prokurátora. Vzhľadom na to, že ide o mimoriadne významnú funkciu, je nanajvýš zvláštne riešiť ju bez akejkoľvek verejnej, i odbornej diskusie, len ako prívarok. Odvolávanie špeciálneho prokurátora bude prebiehať inak ako odvolávanie generálneho prokurátora. Vplyv naň bude mať len Národná rada, teda poslanci. Je teda vysostne politické.

5. Kandidátov budú môcť navrhovať nové subjekty 

Meno vhodného kandidáta môže po novom navrhnúť napríklad aj  „právnická fakulta vysokej školy so sídlom v Slovenskej republike 2ba) a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied.“ Rozšírenie subjektov, ktoré môžu navrhovať, považujeme za dobrú vec. Sami sme ju poslancom odporúčali. 

6. Odvolanie GP

Po novom môže do rozhodnutia o tom, či GP zostane vo funkcii, vstúpiť prezident tak, že si pred rozhodnutím o odvolaní GP z funkcie môže vyžiadať stanovisko Rady prokurátorov Slovenskej republiky. V našom návrhu bolo, aby odvolanie riešil Ústavný súd, alebo Najvyšší správny súd. Ide však o mierne zlepšenie.

 

 


16. 07. 2020
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.