Martin Suchý
Martin Suchý
01. 12. 2021

Lesy SR vymenovali do závodu riaditeľa, s ktorým sa súdia pre traktor

Úlohou štátneho podniku LESY SR je spravovanie a hospodárenie s lesmi, ktoré vlastní štát. Vykonáva tak prostredníctvom odštepných závodov, ktoré sú samostatnými jednotkami v rámci podniku. Tie sa zodpovedajú generálnemu riaditeľstvu, ktoré aj vymenováva riaditeľov odštepných podnikov.

Začiatkom novembra zmenil Odštepný závod Sobrance vedenie. Závod obhospodaruje takmer 39-tisíc hektárov lesov na východnom Slovensku. Staronovým riaditeľom sa stal Jozef Staško, ktorý pôsobil na tomto poste aj v minulosti, v rokoch 2003 až 2007 a 2016 až 2017.

Zmluvy s manželkinou firmou

OZ Sobrance dlhodobo obchodoval s Bertou Staškovou, manželkou Jozefa Staška. Najmenej od roku 2013 poskytovala závodu pestovateľské služby za státisíce eur ročne. Poslednú zmluvu uzavreli v roku 2016. Následne od roku 2017 začal odštepný závod Sobrance obchodovať so Staškovej bývalou firmou Woodlander. Zmluvy s ňou podpisoval závod aj počas vedenia Jozefa Staška. Berta Stašková sa v septembri 2016 vzdala konateľstva a podielu vo firme. Podľa programu z konferencie „Forests in women‘s hands“ dostupného na internete však naďalej pôsobí ako riaditeľka firmy.

Riaditeľa závodu sa Nadácia pýtala, či to nevníma ako konflikt záujmov. Na otázky mu vraj zakázal odpovedať zamestnávateľ. „Otázky sa týkajú interných záležitostí Lesov SR, štátny podnik, o ktorých komunikuje navonok môj zamestnávateľ.“ reagoval.

Nadácia sa obrátila aj na Lesy SR. „V predmetnej veci prebieha vnútropodniková kontrola“ reagoval štátny podnik na otázky o niekoľko rokov starých zmluvách.

S Lesmi sa sporí o náhradu škody

Jozef Staško sa po zvolení za riaditeľa OZ Sobrance ocitol v zvláštnej pozícii, kedy sa so svojim zamestnávateľom – Lesmi SR súdi o náhradu škody. Staško si totiž v roku 2018 ako zamestnanec OZ Sobrance požičal od závodu traktor s príslušenstvom. Chcel ním udržiavať pozemok, na ktorom býva a ktorý má prenajatý od Lesov. Keď v lete 2019 žiadal závod traktor naspäť, Staško uviedol, že sa na pozemku nenachádza a asi ho niekto ukradol.

Vo veci bolo vedené aj trestné stíhanie, ktoré však okresný súd Michalovce zastavil s tým, že skutok nie je trestným činom. V súčasnosti sa však Lesy súdia so Staškom o náhradu škody, za zmiznutý traktor. Novovymenovaný riaditeľ je tak v súdnom spore so svojim zamestnávateľom. Lesy chcú spor urýchlene vyriešiť. „Štátny podnik LESY SR eviduje súdny spor medzi štátnym podnikom a p. Staškom vo veci náhrady škody, ktorému nepredchádzal pokus o mimosúdnu dohodu. Vec bude riešená v dohľadnej budúcnosti.“ O mimosúdnu dohodu sa pokúsia opäť.

Bez výberového konania

Miesto riaditeľa odštepného závodu obsadili Lesy napriamo, bez výberového konania. „Je plne v kompetencii generálneho riaditeľa menovať riaditeľa jednotlivých Odštepných závodov a toto pracovné miesto bolo potrebné riešiť neodkladne.“ Reagovali Lesy s tým, že zo zákona o štátnom podniku im nevyplýva povinnosť vyhlásenia výberového konania.

Pri menovaní Staška im neprekážalo ani to, že ide o človeka blízkeho Jaroslavovi Regecovi, ktorý sa v súčasnosti objavuje vo vyšetrovaní korupcie na ministerstve pôdohospodárstva za čias SNS. So Stačkom pôsobili spolu v dozornej rade v štátnom podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič. V čase keď Regec pôsobil ako nominant SNS na ministerstve Pôdohospodárstva Staško sa stal dočasným riaditeľom Lesov SR. Regec bol predsedom výberovej komisie, ktorá nikoho nevybrala a tak dočasne vymenovali práve Staška.

Lesy SR reagovali, že to pre štátny podnik nepredstavuje prekážku: „Pri rozhodovaní sa vychádzalo z manažérskych skúseností a odbornosti p. Staška, ktoré už v minulosti preukázal pri riadení daného Odštepného závodu. Rozhodovanie o menovaní nemôže byť založené na základe domnienok a nepreukázaných informácií.“

Programové vyhlásenie vlády venuje obsadzovaniu riadiacich miest v štátnych podnikoch a štátnej správe celú stranu. Okrem iného sľubuje zvýšiť transparentnosť výberových konaní a zavedenie jednotného výberového procesu. Mimovládne organizácie vrátane Nadácie Zastavme korupciu v poslednej dobe opakovane kritizovali, že vláda tento sľub neplní. „Sme svedkami politických nominácií na odborné pozície, procesne nezvládnutých výberových konaní či dokonca vylúčenia verejnej kontroly, čo má za následok narušenie dôvery v inštitúcie a výberový proces do dôležitých inštitúcií a orgánov.“ Konštatujú a vyzývajú premiéra na osobné stretnutie.


01. 12. 2021
Martin Suchý

Martin Suchý