Martin Suchy
Martin Suchy
11. 05. 2020

Potvrdené: Štát pri nákupoch zvýhodňoval BONUL, vec riešia kompetentné orgány

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) ukončil kontrolu 25 tendrov, na ktoré sme upozornili. 

V auguste 2018 sme podali na ÚVO hromadný podnet. Problémom boli súťaže na strážne služby, ale aj väčšie stavby, pri ktorých štát od dodávateľov žiadal certifikát C4. Ten vydáva súkromná firma a na Slovensku ho majú len tri SBSky, medzi nimi aj BONUL. ÚVO nám dal za pravdu, že išlo o protizákonné konanie: „Kontrolovaní sa dopustili skrytej diskriminácie a tiež spojenia dvoch samostatných predmetov plnenia, ktoré nemá technické odôvodnenie.“

Úrad na náš podnet skontroloval 25 súťaží

  • Po oznámení kontroly v dvoch prípadoch kontrolovaný súťaž zrušil sám.
  • V 21 prípadoch úrad ukončil kontroly s preukázaním porušení zákona o verejnom obstarávaní.
  • V jednom prípade úradu nepredložili dokumentáciu s ohľadom na dátum vyhlásenia zákazky a v ďalšom prípade z dôvodu skartovania dokumentácie, keďže uplynula lehota na jej archiváciu.

Vec posunuli NKÚ, PMÚ aj GP

Vzhľadom na závažnosť informácií uvedených v hromadnom podnete a vzhľadom na výsledky vybavenia hromadného podnetu, v ktorých úrad preukázal viacnásobné porušenia zákona o verejnom obstarávaní, úrad zaslal výsledky kontrol ďalším kontrolným orgánom. Protimonopolný úrad sme požiadali o zváženie ďalšieho postupu v danej veci v súvislosti s preverovaním podozrenia, že pri realizácii zákaziek obsiahnutých v hromadnom podnete mohlo dôjsť k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže. Najvyšší kontrolný úrad sme požiadali o preverovanie hospodárnosti nakladania s finančnými prostriedkami zo strany kontrolovaných. A Generálnu prokuratúru sme požiadali o zváženie ďalšieho postupu v danej veci v rámci jej kompetencií,” uviedol Miroslav Hlivák.


11. 05. 2020
Martin Suchy

Martin Suchy