Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
07. 09. 2023

Výzva na odstúpenie detského komisára Mikloška

Stretnutie detského komisára Jozefa Mikloška so šéfom politickej strany, ktorej viacerí predstavitelia násilne vystupujú voči iným, nerešpektujú menšiny a základné ľudské práva – čo oficiálne potvrdili aj viaceré súdy – považujeme za závažné poškodenie dôveryhodnosti Úradu komisára pre deti, ako apolitickej inštitúcie. Spolu s ďalšími neziskovkami preto vyzývame Mikloška, aby odstúpil.

Nadácia upozorňovala už na prešľapy predošlej komisárky Viery Tomanovej, ktorá neefektívne míňala verejné financie. Namiesto pomoci deťom zamestnávala rodinu i známych a stretávala sa tiež s kontroverznými osobami ako Marian Kočner.Upozorňovali sme tiež, že voľba odborníka, ktorý má brániť záujmy všetkých detí na Slovensku, je spolitizovaná a viac ako na odbornosť prihliadajú poslanci parlamentu pri voľbe na lojálnosť a názorovú podobnosť.

Nadácia naďalej monitoruje možné porušovanie zákonov v súdnych sporoch o deti. Prijaté zmeny čoskoro vyhodnotí.

Celé znenie výzvy na odstúpenie detského komisára Mikloška

V mene mimovládnych organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú ochrane ľudských a detských práv, zdravotne znevýhodneným deťom, transparentnosti vo verejnom živote, či konkrétnej pomoci deťom a mladým ľuďom v kríze, Vás, pán Mikloško, vyzývame, aby ste odstúpili z pozície Komisára pre deti.

Vaším rozhodnutím prijať pred voľbami do NR SR zástupcu politickej strany, ktorej viacerí  predstavitelia opakovane násilne vystupujú voči iným, nerešpektujú  menšiny, základné ľudské práva a svojimi názormi sa vymedzujú proti základným demokratickým princípom – čo oficiálne potvrdili aj viaceré súdy, ste závažným spôsobom poškodili dôveryhodnosť Úradu komisára pre deti ako apolitickej inštitúcie, ktorá sa zameriava na ochranu ľudských práv.

So znepokojením vnímame aj skutočnosť, že ste sa neohradili voči vyjadreniu predsedu strany Republika Milana Uhríka, ktorý vo zverejnenom poste na sociálnych sieťach spolu s Vašou spoločnou fotografiou, tvrdí, že cieľom politickej strany je chrániť deti „aj pred zhubným vplyvom progresívnej agendy“. Túto skutočnosť vnímame ako zastrašovanie, manipuláciu a dehonestáciu legitímneho presadzovania ochrany a rozvoja ľudských práv.

Vy, ako zástupca Úradu komisára pre deti, ste sa tým stali súčasťou zastrašujúcej a manipulatívnej politickej agendy strany Republika. Váš prísľub, ktorý ste dali verejnosti, že budete obhajovať všetky deti, ste propagovaním spolupráce, aj tej budúcej, so stranou Republika závažným spôsobom porušili.

Úrad komisára pre deti má byť apolitický, dostupný všetkým deťom a mladým ľuďom a nemá svoju činnosť spájať s nikým, kto vo verejnom priestore spochybňuje prostredníctvom zastrašovania a manipulácie legitímne presadzovanie ľudských práv. Nemá byť „hračkou“ v rukách politikov, ktorí ju využívajú v rámci ich predvolebnej kampane.

Úlohou komisára pre deti je ochraňovať všetky deti a mladých ľudí. Komisár pre deti by sa preto mal vždy jasne vyhraniť voči konaniu politikov, ktorí v rámci svojho verejného pôsobenia opakovane nerešpektujú demokratické princípy a základné ľudské práva.

Aj z týchto dôvodov Vás, pán Mikloško, vyzývame, aby ste urobili správne rozhodnutie.

Ospravedlňte sa a odstúpte.

Signatári:

Koalícia pre deti Slovensko

 • Liga za duševné zdravie
 • Nadácia pre deti Slovenska
 • Nadácia Zastavme korupciu
 • Centrum Slniečko, n.o.
 • Návrat, o.z.
 • IPČKO
 • OZ Prima
 • CVEK
 • Centrum sociálnych služieb Krupina
 • My Mamy
 • Žena v tiesni
 • OZ STORM
 • TENENET,o.z.
 • Náruč – Pomoc deťom v kríze
 • LUNA,n.o.
 • Linka detskej istoty, n.o.
 • Poradenské centrum Nádej
 • Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka, Linka detskej dôvery
 • Budúcnosť, n.o.

07. 09. 2023
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.