Martin Suchý
Martin Suchý
30. 05. 2023

Za predaj diplomoviek hrozia 3 firmám 10-tisícové pokuty.

Podnet podala Nadácia Zastavme korupciu.

Ministerstvo školstva začalo správne konanie voči 3 firmám predávajúcim záverečné práce. Urobilo tak na základe podnetu Nadácie Zastavme korupciu. Za takéto konanie firmám hrozia pokuty už rok, odkedy Nadácia dostala do zákona pojem akademický podvod.

Akademický podvod, ako ho definuje nový zákon, zahŕňa situácie, keď študent predkladá záverečnú prácu, ktorá nie je výsledkom jeho vlastnej a samostatnej činnosti. Sankcie sa však vzťahujú aj na firmy a osoby, ktoré sa podieľajú na písaní či propagácii predaja záverečných prác. Hrozí im pokuta vo výške od 10 000 do 50 000 eur. 

S takouto právnou úpravou prišla nadácia v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl po tom, ako sa ukázalo, že až pätina absolventov môže promovať s kúpenou diplomovkou. Po tom, čo zákon vstúpil do platnosti sme v Nadácii zistili, že mnohé weby a firmy sa naďalej živia takouto činnosťou a porušujú zákon. Naše zistenia sme preto postúpili ministerstvu školstva.

O téme sme už písali. 

 V prípade, ak ministerstvo rozhodne, že sa firmy dopustili priestupku a udelí im pokutu, mohlo by ísť o dôležitý precedens. Veríme, že takéto pokuty by mohli odstrašiť od podobného konania aj ďalšie firmy a osoby, čo by prispelo k férovejšiemu a kvalitnejšiemu vysokoškolskému prostrediu na Slovensku

Pozrite si diel relácie Cez čiaru, kde ukazujeme, ako funguje biznis s diplomovkami:

 


30. 05. 2023
Martin Suchý

Martin Suchý