2% pre Nadáciu Zastavme korupciu = 98% vašich daní vo väčšom bezpečí

Každý rok platíme dane, ktoré by sa nám mali vracať v podobe fungujúceho zdravotníctva, školstva či infraštruktúry. Korupcia, proti ktorej bojujeme, je jednou z hlavných príčin, prečo sa veľká časť týchto peňazí nepoužíva pre verejné, ale osobné záujmy. Vďaka vašim 2% budeme môcť lepšie sledovať, ako štát nakladá s 98% daní nás všetkých.

5 dobrých dôvodov, prečo nám pomôcť:

1. Chránime whistleblowerov

Robíme osvetu o oznamovaní korupcie, presadzujeme účinné zmeny v zákone na ochranu oznamovateľov. Pomohli sme whistleblowerom, ktorých za ich odvahu zamestnávateľ prepustil z práce alebo na nich dal žalobu. Až na jeden prípad sme všetky súdne spory vyhrali.2. Sledujeme, kam idú eurofondy

Poukázali sme na najväčšie diery v eurofondovom systéme a podarilo sa nám presadiť väčšinu zmien, ktoré zabránia plytvaniu s eurofondami. Dávame dokopy web, ktorý prezrádza kam, komu a načo ide najviac peňazí z eurofondov.


3. Odkrývame kauzy

Odhalili sme niekoľkomiliónové predraženie pri nákupe vybavenia najnovšej štátnej nemocnice. Za pravdu o nevýhodne nastavenom tendri nám dal aj Úrad pre verejné obstarávanie a Najvyšší kontrolný úrad.4. Budujeme komunitu protikorupčných bojovníkov

Mladých členov komunity vzdelávame a trénujeme, aby mohli robiť osvetu aj vo svojich domovoch a regiónoch.


5. Meníme zákony k lepšiemu

S odborníkmi sme pripravili nový komplexný protischránkový zákon a spolu s ostatnými neziskovými organizáciami sme presvedčili vládu, aby ho prijala.


Ako poukázať 2%

Postup je jednoduchý a závisí od toho, či pracujete ako zamestnanec, ste SZČO a daňové priznanie si podávate sám, alebo ho podávate ako právnická osoba.

Zamestnanec

Vaše 2% zo zaplatenej dane z príjmu nám môžete poukázať, ak vaša daň za rok 2017 bola vyššia ako 150 eur a podiel 2% z nej je teda minimálne 3 eurá (ak výšku svojej zaplatenej dane neviete, spýtajte sa svojho zamestnávateľa).

Postup poukázania 2%:

 1. Ak Vám spracováva Ročné zúčtovanie zamestnávateľ a včas ste ho požiadali o vystavenie tlačiva “ Potvrdenie o zaplatení dane”, najneskôr 30.4. by vám ho mal odovzdať spolu s Ročným zúčtovaním.
 2. Doplňte svoje údaje do tohoto tlačiva “Vyhlásenie o poukázaní 2%.” Ak nám chcete oznámiť, že práve vy ste svojimi 2% pomohli boju s korupciou, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (my sa dozvieme Vaše meno a adresu, nie poukázanú sumu).
 3. Najneskôr do 2.5.2018 doručte obe vyplnené a podpísané tlačivá príslušnému daňovému úradu. Pokiaľ budete tlačivá posielať poštou, rozhodujúci je dátum z pečiatky na obálke.


Poznámka:

Podiel zo svojej dane (až 3%) nám môžete odovzdať aj vtedy, pokiaľ ste v roku 2017 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník. Nevadí, ak ste týchto 40 hodín neodpracovali pre jednu organizáciu, môžete si ich “vyskladať” z práce pre viacero organizácií. Detailný postup, ako na to, si môžete pozrieť TU.


Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

Vaše 2% zo zaplatenej dane z príjmu nám môžete poukázať, ak vaša daň za rok 2017 bola vyššia ako 150 eur a podiel 2% z nej je teda minimálne 3 eurá.

Postup poukázania 2%:

 1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B (SZČO). Obe tlačivá obsahujú oddiel o poukázaní 2% z dane. V tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5 , v tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 11.
 2. Vyplňte do tohto oddielu naše údaje:
  • Obchodné meno (Názov): Nadácia Zastavme korupciu
  • Právna forma: Nadácia
  • IČO/SID: 42266777
  • Sídlo: 82108 Bratislava, Záhradnícka 60
  (Ak máte účtovníčku/ka, ktorá/ý vám pomáha s vyplnením daňového priznania, uveďte jej/jemu naše horeuvedené údaje.) Ak nám chcete oznámiť, že práve Vy ste svojimi 2% pomohli boju s korupciou, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním vašich údajov (my sa dozvieme vaše meno a adresu, nie poukázanú sumu).
 3. Vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte v lehote na podanie daňového priznania (spravidla do 31.3.2018) na príslušný daňový úrad a do tejto lehoty aj zaplaťte daň z príjmov. Ak daňové priznanie posielate poštou, rozhodujúci je dátum z pečiatky na obálke.


Poznámka:

Podiel zo svojej dane (až 3%) nám môžete odovzdať aj vtedy, pokiaľ ste v roku 2017 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník. Nevadí, ak ste týchto 40 hodín neodpracovali pre jednu organizáciu, môžete si ich “vyskladať” z práce pre viacero organizácií. Detailný postup, ako na to, si môžete pozrieť TU.

Právnická osoba

Vaše 2% (prípadne 1%) zo zaplatenej dane z príjmu nám ako právnické osoby môžete poukázať, ak bola vaša daň za rok 2017 vyššia ako 400 eur (800eur), výška podielu musí byť teda minimálne 8 eur.

Ak ste ako právnická osoba v roku 2017 do termínu na podanie daňového priznania (spravidla do 31.3.2018) nedarovali financie na verejnoprospešný účel vo výške minimálne 0,5% z dane, môžete nám tento rok poukázať len 1% dane. Pokiaľ ste darovali na verejnoprospešný účel minimálne 0,5% z dane, môžete nám tento rok poukázať 2% z dane.

Postup poukázania podielu z dane:

 1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie pre právnické osoby. Do “IV. časti – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane” vyplňte naše údaje:
  • Obchodné meno (Názov): Nadácia Zastavme korupciu
  • Právna forma: Nadácia
  • IČO/SID: 42266777
  • Sídlo: 82108 Bratislava, Záhradnícka 60
 2. Vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte v lehote na podanie daňového priznania (spravidla do 31.3.2018) na príslušný daňový úrad a do tejto lehoty aj zaplaťte daň z príjmov. Ak daňové priznanie posielate poštou, rozhodujúci je dátum z pečiatky na obálke.