Bojujeme proti korupcii na Slovensku

Ako oznámiť korupciu

Všetko o tom, ako oznámiť korupciu na pracovi...

Protikorupčný festival Pucung

PUCUNG je jednodňový multižánrový festival, ktorý v pohodovej atmosfére spája ľ...

Projekt komunity

Spúšťame nový projekt komunity, ktorú budú tvoriť mladí aktivisti bojujúci proti korupcii na lokálnej úrovni. Veríme totiž,...

Prehľad našich protikorupčných programov

Osveta & Vzdelávanie

Zvyšovaním povedomia o dopadoch korupcie na spoločnosť proti nej bojujeme v každodennom živote, ale aj vysokej politike.

Podpora Whistleblowingu

Podporujeme o oceňujeme nahlasovateľov korupcie ako nevyhnutnú súčasť zdravej spoločnosti.

Podpora investigatívy

Systematicky podporujeme kvalitnú novinársku prácu, ktorá odhaľuje korupciu a upozorňuje na ňu.

Protikorupčná legislatíva

So špičkovými právnikmi spolupracujeme na legislatívnych návrhoch, ktoré majú šancu obmedziť priestor pre korupciu.

Podporili sme

Radi podporujeme prospešné protikorupčné projekty a aktivity iných organizácií alebo jednotlivcov.

Zapájanie verejnosti

Korupcia je celospoločenský problém, a preto celá spoločnosť musí byť súčasťou riešenia.