Prečo je dôležité robiť protikorupčnú osvetu?

Všeobecne rozšírená predstava je, že za korupciu môže len úzka skupina ľudí, ktorá je pri moci.No živnú pôdu jej vytvára aj niečo iné. Korupcii sa darí najmä v prostredí ľahostajnosti veľkej časti obyvateľstva. Keď sa k tomu pridá nedôvera k štátnym orgánom, korupciu nemá kto oznámiť a šíri sa neobmedzene ďalej.


Ako na to?

V Nádácií chápeme protikorupčnú osvetu v dvoch rovinách. Na jednej strane sme presvedčení, že je potrebné zvyšovať všeobecné povedomie o ekonomických, sociálnych a morálnych dopadov korupcie. Cez konkrétne príklady a kauzy chceme poukazovať na dôležitosť systémových zmien, ako aj na nenahraditeľnú rolu občianskej spoločnosti.

Zároveň si kladieme za cieľ vzdelávať občanov v praktických otázkach - ako napríklad "Čo spraviť pri strete s korupciou?", "Na koho sa obrátiť?", či "Ako sa ochrániť pred odvetou zamestnávateľa, ak poukážem na korupciu?".


Ako do toho zapadá vzdelávanie?

Školský vek je kľúčový pre formovanie názorov, hodnôt a životných postojov človeka. Chceme preto podporovať učiteľov a prispievať k tomu, aby deti na základných školách a študenti stredných a vysokých škôl mali prístup k informáciám a vzdelávacím zážitkom o korupcii. Nielen o tom, ako korupcia funguje, ale aj aké má každý z nás možnosti prispieť k jej znižovaniu.