Stav investigatívy na Slovensku

Investigatívna žurnalistika je oblasť novinárskej tvorby, v ktorej slovenská publicistika zaostáva nielen za žurnalistikou medzinárodnej úrovne, ale aj za novinárskou tvorbou nám najbližších krajín ako sú Česko a Poľsko.

Má to nielen historické dôvody, ale aj dôvody meritórne a aktuálne. Najdôležitejšou príčinou zaostávania je predovšetkým dlhodobá personálna a finančná poddimenzovanosť slovenských redakcií, predovšetkým printových, ale aj elektronických. Bez ohľadu na to, v ktorej krajine sa investigatívny materiál pripravuje, je možné povedať, že si vyžaduje oveľa viac času, námahy a energie kvalifikovaného novinára alebo autora, ako príprava bežného článku.

Prečo je investigatíva taká špecifická?

Kým pri tvorbe spravodajského alebo analytického príspevku nemusí autor ani redakcia vynakladať zvýšené úsilie, aby získali a overili podstatné informácie a problém je skôr s tým, že sú schované v kvante informačného šumu, pri písaní investigatívneho príspevku si autori musia zistiť základné fakty a súvislosti veľmi často proti vôli prostredia, ktoré nimi disponuje. „Majitelia“ takýchto informácií nezriedka kladú aktívny odpor tomu, aby ich nadobudol aj niekto iný a aby ich zverejnil.

Ide totiž o fakty a súvislosti, ktoré sa dotknutá osoba alebo skupina osôb snaží zneprístupniť, lebo ich zverejnenie na nich vrhá negatívne svetlo a v mnohých prípadoch by znamenalo podanie trestného oznámenia. Často sú to informácie, ktoré zásadne spochybňujú spôsob, akým verejne činné osoby zastávajú svoj úrad a vykonávajú svoju funkciu. Zároveň tieto informácie svojou podstatou napĺňajú ústavné právo občana byť informovaný a verejnosť nimi musí disponovať, aby mohla kvalifikovane posúdiť vážne spoločenské témy, ktoré sú aj témami verejného záujmu.

Kvalitná investigatívna žurnalistika musí ísť do dôledkov nielen tým, že odhaľuje podstatné fakty, ktoré mali byť pred verejnosťou skryté, ale aj dôsledným overovaním všetkých tvrdení, ktoré sa do investigatívneho príspevku dostanú. Je to dôležité aj z toho dôvodu, aby zistenia investigatívnych novinárov boli obhájiteľné pred súdom, ak sa dotknuté osoby rozhodnú pre takúto formu ochrany svojej povesti.

Prečo a ako ju podporiť?

Podpora investigatívnej žurnalistiky je prirodzenou súčasťou boja proti korupcii a iným negatívnym spoločenským javom. Nadácia Zastavme korupciu preto pripravila program podpory investigatívnej žurnalistiky, ktorý umožňuje, aby sa o udelenie grantu v tejto oblasti uchádzali nielen skúsení, ale aj nádejní investigatívni novinári a autori. Zároveň prepájame našich whistleblowerov s novinármi, aby sa o prípadoch, kde neexistuje dostatok hmatateľných dôkazov pre súd, dozvedela aj široká verejnosť.