Schránkové spoločnosti Fleetpay a Paywell

Hoci v časoch ministra dopravy Ľubomíra Vážneho sa mýtny tender údajne realizoval „na komplexnú službu elektronického výberu mýta“, SkyToll ako víťaz tendra v skutočnosti nepokryl celý komplex výberu mýta. Výber palivovými kartami zadal priamo, bez akejkoľvek súťaže, schránkovej spoločnosti Fleetpay, ktorá má rovnako neprehľadné vlastnícke pozadie ako SkyToll. Aj jej beneficienti, podobne ako beneficienti SkyTollu, dosiahli závideniahodnú ziskovosť. V roku 2012 dokázal Fleetpay z vyše sedemmiliónových tržieb vygenerovať 3,5-miliónový zisk.

Privilegované postavenie firmy Fleetpay

Tento skvelý biznis v roku 2013 skomplikovala Európska komisia. Jej stanovisko zreprodukoval nový minister dopravy Ján Počiatek slovami: „Brusel mal výhradu voči forme, akou sa k zákazke dostala firma Fleetpay. Bolo to bez súťaže, preto nás donútil nanovo vysúťažiť platbu kartami.“

Už tým, že minister Ľubomír Vážny dovolil SkyTollu, aby zadal zákazku priamo firme Fleetpay, dostal túto firmu do privilegovaného postavenia. A to aj v súťaži, ktorá by bola úplne čistá a férová. Na rozdiel od všetkých uchádzačov, ktorí by po prípadnom úspechu v Počiatkovom tendri museli vybudovať zúčtovacie centrum pre overovanie kariet, zabezpečiť obchodnozmluvné vzťahy s vydavateľmi kariet a museli vybudovať sieť terminálov, Fleetpay tým všetkým už disponoval. Keby s ním niekto vážne súťažil, nemohol by konkurovať jeho cenovej ponuke, lebo Fleetpay má počiatočnú investíciu už za sebou. Lenže podmienky súťaže boli stanovené tak tvrdo a neúprosne, že potenciálnych uchádzačov odradili. Čo je o to pozoruhodnejšie, že Fleetpay svojho času žiadne podmienky a kritériá splniť nemusel a aj tak zákazku dostal.

Diskriminácia ostatných

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) so súhlasom ministra dopravy J. Počiatka v rámci technickej spôsobilosti požadovala, aby uchádzač „realizoval minimálne jednu zákazku (projekt rovnakého resp. obdobného charakteru) v dĺžke trvania min. 2 roky a v minimálnom objeme 100 miliónov eur ročne“. Ekonóm Marcel Klimek, podpredseda hnutia Nova, už v marci 2014 upozornil, že banky nemôžu túto spôsobilosť dosiahnuť, lebo si na prevádzkovanie terminálov nenajímajú tretie osoby. Aj požiadavka, aby uchádzač zabezpečil výber platieb „prostredníctvom palivových kariet minimálne 5 vydavateľov palivových kariet tak v režime predplatenia, ako aj v režime následného platenia“, mala podľa ekonóma Klimeka zvýhodniť toho, kto touto spôsobilosťou už disponuje – teda Fleetpay. Celkovo o piatich podmienkach tendra napísal, že spolu zabezpečili, aby víťazom tendra mohol byť iba Fleetpay alebo „iná firma s prikrytím Fleetpayu“. Firmou „s prikrytím“ sa stal Paywell, ktorý sám osebe žiadnu z požadovaných spôsobilostí nemal. Všetky potrebné referencie získal od spoločnosti Fleetpay. Je zrejmé, že obe firmy postupujú v zhode a podľa dohody.

Logický záver z toho urobil poslanec KDH Pavol Zajac, keď na schôdzi parlamentu skonštatoval: „To znamená, že robil to doteraz Fleetpay a aj to bude robiť Fleetpay, len sa urobila akože súťaž.“ Výsledkom „akože súťaže“ je to, že ak pred ňou „nahý“ Fleetpay z každej platby získal 6,22 percenta, ako „prikrývajúci“ z nej bude mať 6,15 percenta. Rozdiel 0,07 percenta hovorí, že na Slovensku medzi priamym zadaním a súťažou nie je takmer žiadny rozdiel.

Konečná inštancia: Brusel

Žiadny rozdiel nie je ani medzi ministrom Vážnym, ktorý zabezpečil profit (ne)známym beneficietom tak, že umožnil priame zadanie, a ministrom Počiatkom, ktorý to isté zabezpečil „súťažou“. Pretože podľa ústavy obaja musia svoje povinnosti “plniť v záujme občanov“, a nie veľkobeneficientov, ich konanie nemožno považovať za konanie vo verejnom záujme.

Brusel, čiže Európska komisia, bude konečnou inštanciou, ktorá s definitívnou platnosťou posúdi, či spôsob, akým NDS, konajúca pod dohľadom ministra Počiatka, vysúťažila platbu kartami, zodpovedá pravidlám únie. Posúdi, či podmienky, ktoré v tendri stanovili, neboli diskriminačné a nezvýhodňovali jedného uchádzača.

Kauzy subjektu Schránkové spoločnosti Fleetpay a Paywell

Mýtny tender

V jednom z najväčších tendrov, aké Slovenská republika zrealizovala, čiže v tendri na dodávku elektronického výberu diaľničného mýta, súťažili...