Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
17. 09. 2021

Na aktívnych školách budú viesť k čestnosti a férovosti, školením prešlo prvých 60 učiteľov

Vyspelé krajiny, v ktorých nie je korupcia bežným javom, majú niečo spoločné. K férovosti a čestnosti vedú deti už na základnej škole. V spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom sme preto hľadali spôsob, ako na naše školy dôležité témy priniesť. Výsledkom je praktická metodika ako triedni učitelia môžu deti presvedčiť, že byť čestný a férový, sa dokonca oplatí.

„Ak sa len polovica z tých šesťdesiatich učiteľov ktorí boli s nami na seminári rozhodne použiť našu metodiku, tak okolo deväťsto žiakov v tejto krajine zažije počas roka triednicke hodiny ktoré podporia ich hodnotový kompas do života,“ hovorí Zuzana Vasičák Očenášová, lektorka, facilitátorka a spoluautorka metodiky pre učiteľov.


Pozrite si celý workshop, ktorým sme učiteľov previedli


Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.