Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
04. 05. 2022

Výzva na podávanie projektov

Škola je miesto, kde sa vytvára naša (ne)tolerancia k podvádzaniu a korupcii. Sme tu svedkami neetického správania. Nadácia Zastavme korupciu preto prichádza s výzvou na Férovku: Učitelia, žiaci, rodičia, pracujte s nami na tom, aby bola vaša škola férovým prostredím, v ktorom sa formujú čestne zmýšľajúci ľudia.

 

Cieľom výzvy je vytvárať na školách prostredie, ktoré pôsobí ako antikorupčné očkovanie. Zaočkovaní budú v dospelosti voči korupcii imúnnejší.


04. 05. 2022
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.