Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
25. 09. 2019

Poznáme nových úchádzačov na post šéfa vznikajúceho Úradu pre ochranu oznamovateľov

Na Slovensku má vzniknúť dôležitá inštitúcia na ochranu oznamovateľov korupcie. V prvom kole odborná komisia posunula do parlamentu dve kandidátky na šéfku úradu. Napriek tomu, že Zuzana Dlugošová a Monika Filipová mali predpoklady na to, aby úrad efektívne viedli,  poslanci nezvolili ani jednu z nich.

Výberové konanie preto museli vypísať opäť.

O kreslo šéfa bude bojovať 9 kandidátov, Monika Filipová medzi nimi už nie je

Na zozname prihlásených kandidátov a kandidátiek sú: Ing. Viktor Pokojný ,  MUDr. Rastislav Šaling, Tomáš Jacko, PhD.,  Mgr. Zuzana Dlugošová, JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M., Ing. Tibor Draskoczy, JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD., Ing. Martin Rajňák, Mgr. Michal Buraľ.

„Do výberu sa opäť prihlásili kvalitní kandidáti, komisia bude mať z čoho vyberať návrhy pre vládu a parlament. Veríme, že poslanci sa tentoraz zachovajú zodpovedne a zvolia šéfa, aby úrad mohol začať svoju činnosť,“ hodnotí Zuzana Petková, riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu.

Na najbližšom zasadnutí komisia vyhodnotí prijaté prihlášky. Celú zápisnicu zo stretnutia nájdete tu.

 


25. 09. 2019
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.