Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
08. 07. 2021

Cez čiaru: Kde končia slovenské milióny eur určené na humanitárnu pomoc

Len v roku 2020 slovenská vláda poskytla na humanitárne a rozvojové projekty a na vysielanie dobrovoľníkov do krízových regiónov viac ako 4,5 milióna eur. Milióny eur na pomoc išli do postihnutých krajín aj v predchádzajúcich rokoch.

Stovky miliónov ľudí na celom svete totiž stále trápia problémy, ktoré si moderná západná spoločnosť dokáže len s ťažkosťami predstaviť. Aj preto má každá rozvinutá a v porovnaní s krajinami, ktoré zažívajú humanitárne krízy, aj bohatá

krajina, svoj vlastný program humanitárnej pomoci a takzvanej rozvojovej spolupráce. Slovensko nie je výnimkou.

V Nadácii Zastavme korupciu sme viac ako tri mesiace analyzovala stovky strán dokumentov, ktoré sa týkajú humanitárnych a rozvojových projektov od roku 2016 do roku 2020. Objavili sme rozporuplné rozhodnutia o pridelení dotácií, nedôslednú kontrolu využitia poskytnutých peňazí či chaotický systém, v ktorom chvíľu niečo platí a o chvíľu neskôr už nie.

Zistili sme tiež, že niektoré slovenské organizácie v skutočnosti humanitárnu a rozvojovú pomoc neposkytujú a peniaze z grantov zo slovenského štátneho rozpočtu len prepošlú partnerským organizáciám v zahraničí a časť si nechajú. O rozdeľovanie peňazí na humanitárnu pomoc a rozvojovú spoluprácu sa stará organizácia Slovak Aid, ktorá patrí pod ministerstvo zahraničných vecí.


08. 07. 2021
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.