Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
29. 04. 2019

Cez čiaru: Ťažba štrku na bratislavský obchvat ohrozuje zásoby vody

Výstavbu obchvatu Bratislavy a rýchlostnej cesty D4/R7 sprevádzajú problémy. V posledných týždňoch sa písalo najmä o tom, že v násypoch pod plánovanými cestami môže byť nebezpečný odpad.

Aj kvalitný štrk, ktorý stavebné konzorcium používa, však ohrozuje ekosystém na Žitnom ostrove. Robotníci pri jeho ťažbe na pozemkoch neďaleko stavby kopú tak hlboko, až sa nebezpečne blížia hladine spodnej vody a zároveň odstraňujú prirodzený filter zo štrku a piesku, ktorý tisícročia zabezpečoval vysokú kvalitu spodnej vody na Žitnom ostrove.
Minister dopravy však dáva ruky preč. A ministerstvo životného prostredia sa spolieha na pokuty v tisícoch eur.


29. 04. 2019
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.