Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
13. 08. 2015

Matovič ako „oznamovateľ“

Po razii polície v rodinnej firme Matovičovcov ešte nevieme, či vyšetrovatelia naozaj konali nad rámec svojich oprávnení. Čo vieme určite, je to, že Igor Matovič nie je oznamovateľom korupcie, za akého sa vydáva: „Ja som korupciu verejne oznámil a firma, ktorá nechcela prevziať peniaze na čierno, nabehne do nej komado.“

Po razii polície v rodinnej firme Matovičovcov ešte nevieme, či vyšetrovatelia naozaj konali nad rámec svojich oprávnení. Čo vieme určite, je to, že Igor Matovič nie je oznamovateľom korupcie, za akého sa vydáva: „Ja som korupciu verejne oznámil a firma, ktorá nechcela prevziať peniaze na čierno, nabehne do nej komado.“

Fakty hovoria niečo iné.

Obchodný rozhovor medzi prezidentským kandidátom Radoslavom Procházkom a poslancom Matovičom sa odohral vo februári 2014. Zo záznamu rozhovoru je zrejmé, že kandidát Procházka chcel za inzerciu v matovičovskom periodiku zaplatiť „na drevo“, teda bez DPH. Ale viackrát zopakoval, že môže zaplatiť aj DPH, ak si to Matovič želá. Keby bol Igor Matovič oznamovateľ, tak by polícii oznámil, že je navádzaný, aby sa podieľal na zločine krátenia dane a poistného. A spolupracoval s ňou, aby odhalil nezákonnú činnosť. Lenže Matovič si rozhovor iba nahral.

Keby ho bez otáľania zverejnil, tak by sa dalo veriť tomu, že jeho úmysly boli čestné. Lenže on časť rozhovoru, ktorá najviac škodila Procházkovi, zverejnil v júni 2014, teda až po štyroch mesiacoch, keď preferencie Siete rástli práve na úkor OĽaNO.

Skutočný oznamovateľ nahlasuje protizákonnú činnosť, ktorej nemohol zabrániť a sám ju neprovokuje. Oznamovateľ spolupracuje s príslušnými orgánmi, aby korupčne konajúce osoby boli usvedčené. Matovič nič z toho neurobil, iba si vyrobil palicu na politického súpera.

A ešte jedno. Oznamovateľ striktne dodržuje zákony. Kompletný záznam rozhovoru Matoviča s Procházkom potvrdil, že šéf OĽaNO vyvíja aktivity na dosiahnutie podnikových cieľov rodinnej firmy. Ako poslanec podniká, hoci ústavný zákon hovorí, že „verejný funkcionár nesmie podnikať“.

Igor Matovič nie je oznamovateľ konajúci vo verejnom záujme. Je to iba politik, konajúci vo svojom záujme.

Marián Leško

Fotografia: TASR/autor


13. 08. 2015
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.