Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
29. 03. 2016

Náš prístup k vláde: dozerať a pomáhať

Keby sa protikorupčné zameranie koalícií a vlád posudzovalo podľa ich programových priorít, tak už by sme si pomaly mohli hľadať inú prácu. Lebo na tejto úrovni má tretia Ficova vláda dobrý protikorupčný program. Nanešťastie, od programu k realite je všade veľmi ďaleko a na Slovensku ešte ďalej.

Keby sa protikorupčné zameranie koalícií a vlád posudzovalo podľa ich programových priorít, tak už by sme si pomaly mohli hľadať inú prácu. Lebo na tejto úrovni má tretia Ficova vláda dobrý protikorupčný program. Nanešťastie, od programu k realite je všade veľmi ďaleko a na Slovensku ešte ďalej.

Prvou úlohou organizácií, ako je naša Nadácia, bude dohliadnúť, či sa jednotlivé body z programových priorít koalície dostali do programového vyhlásenia vlády. A či sa doň dostali v tej podobe, na akej sa zhodli štyria vládni lídri ešte pred podpísaním koaličnej zmluvy. Ešte dôležitejšie bude odsledovať, ako sa programové vyhlásenie premietne do legislatívneho plánu vlády. Aby sa nestalo, že protikorupčné zákony a opatrenia sa dostanú na program dňa až pred koncom funkčného obdobia. A pretože sme sa už neraz presvedčili, že diabol sa skrýva v detailoch, budeme musieť dozrieť, aby návrhy zákonov zodpovedali tomu, čo sa nimi má dosiahnuť.

Jeden príklad za všetky – celý minulý rok sme druhú vládu Roberta Fica upozorňovali na fakt, že protischránkový zákon, ktorý na trikrát prijala, nie je účinný a nevzťahuje sa na všetky verejné zdroje. Márne. No prišli voľby a Ficov zlepenec, ktorý do svojho protikorupčného programu ako prvý bod zaradil „prijatie účinného protischránkového zákona vzťahujúceho sa na všetky verejné zdroje“. Konečne. Spoliehať sa však iba na dobrú vôľu vlády nemusí stačiť a všetci, ktorí chcú presadiť účinný a komplexný zákon, budú musieť k tomu sami prispieť – vrátane našej Nadácie.

S iniciatívou, aby sa zákonom zakázalo poskytovanie a prijímanie neetických výhod, čiže so zákonom o zákaze „prikrmovania“ verejných činiteľov, prišla naša Nadácia v rámci iniciatívy Štrngám za zmenu. Preto je našou povinnosťou dohliadnuť, aby nešlo o mŕtvo narodené dieťa, akým je napríklad dnešný zákon o preukazovaní pôvodu majetku. V tomto prípade sme presvedčení, že na jeho reanimáciu nepostačí, ak sa z obyčajného zákona povýši na zákon ústavný. Norma potrebuje úplne iný obsah a radi na ňom budeme spolupracovať, tak ako aj na ďalších položkách protikorupčného programu.

Vychádzame z toho, že nová vláda si určila priority na to, aby ich dosiahla. Naša Nadácia urobí všetko, čo je v jej silách, aby koalícia bola v tomto ohľade úspešná. Pomôžeme je aj tým spôsobom, že zverejníme každý korupčný prípad, ku ktorému sa dostaneme, bez ohľadu na to, koho sa bude týkať.

Sami vidíte, že na jednu nadáciu je toho dosť.
Pomoc v podobe dvoch percent z vašich daní môžeme iba s vďakou privítať.


29. 03. 2016
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.