Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
09. 02. 2016

Spor kontrolórky Marty Bočekovej a Katolíckej univerzity sa skončil dohodou

Spor kontrolórky Marty Bočekovej s jej bývalým zamestnávateľom, Katolíckou univerzitou v Ružomberku, je definitívne na konci. Pani Bočeková našla v priebehu uplynulého týždňa s predstaviteľmi univerzity spoločnú reč a dohodli sa na rozviazaní pracovného pomeru ku koncu januára tohto roku. Súdny spor medzi univerzitou a jej kontrolórkou sa začal minulý rok.

Spor kontrolórky Marty Bočekovej s jej bývalým zamestnávateľom, Katolíckou univerzitou v Ružomberku, je definitívne na konci. Pani Bočeková našla v priebehu uplynulého týždňa s predstaviteľmi univerzity spoločnú reč a dohodli sa na rozviazaní pracovného pomeru ku koncu januára tohto roku. Súdny spor medzi univerzitou a jej kontrolórkou sa začal minulý rok. Pani Bočeková vykonala na univerzite dôkladnú kontrolu, ktorá odhalila nezodpovedné nakladanie s financiami, za čo ju zo strany univerzity čakala výpoveď. Okresný súd v Ružomberku v novembri minulého roku však rozhodol, že univerzita výpoveďou porušila zákon a pani Bočeková je ďalej jej zamestnankyňou.

Katolícka univerzita sa proti rozsudku okresného súdu v Ružomberku neodvolala a rozhodnutie súdu sa tak stalo právomocným. Po návrate pani Bočekovej do školy, ktorá však už nemala záujem ďalej využívať jej schopnosti a vedomosti, začali rokovať právni zástupcovia univerzity a advokáti z kancelárie Allen&Overy o uzavretí dohody o náhrade mzdy, keďže v tejto časti žaloby okresný súd v Ružomberku doteraz nerozhodol. Obojstranne výhodnú dohodu sa podarilo dosiahnuť minulý týždeň, jej podrobnosti sa obe strany rozhodli nezverejňovať. Odvahu zodpovednej kontrolórky ocenil aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, ktorý pani Bočekovú pozval na stretnutie osobností v Žiline.

“Úspešné uzavretie sporu neprináša len osobnú satisfakciu pani Bočekovej. Ale je tiež ukážkou, že slovenské súdy niekedy dokážu rozhodovať rýchlo a múdro. A povzbudením pre tých, ktorí rovnako ako bývalá kontrolórka Katolíckej univerzity vedia o možných machináciách s verejnými peniazmi, ale dosiaľ nenašli odvahu poukázať na ne,” hovorí na margo uzavretia jednej časti kauzy výkonný riaditeľ Nadácie Zastavme korupciu Pavel Sibyla.

Hlavnú zásluhu na víťazstve v súdnom sporu a uzavretí dohody o odškodnení majú podľa Sibylu právničky advokátskej kancelárie Allen & Overy Katarína Matulníková a Nora Šajbidor, ktoré pre pani Bočekovú sprostredkovala Nadácia Zastavme korupciu. “Verím, že do pro bono zastupovania oznamovateľov korupcie sa budú zapájať aj ďalšie advokátske kancelárie. Vládu zákona sa nepodarí nastoliť, ak po nej nebudú túžiť aj bežní ľudia. Tí však najprv v reálnom živote potrebujú zažiť, že je vôbec možná. K tomu sú potrební kvalitní advokáti, no tých si väčšina ľudí nemôže dovoliť,” uzaviera Sibyla.


09. 02. 2016
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.