Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
17. 12. 2019

Ako prebehlo antikorupčné očkovanie budúcich ministeriek a ministrov

Poznáte nejakého korupčníka? Ak áno, predstavte si ho takého, aký je v súčasnosti. Máte? A teraz si predstavte tohto človeka vo veku šestnásť rokov. Aký bol ako stredoškolák? Odpisoval? Predbiehal sa na obede alebo ho predbiehali? Zažíval šikanu? Ako svedok, páchateľ alebo obeť? Ako sa dostal na strednú školy? Čo počúval doma? Čo videl v škole?

Tak. A teraz si predstavte šestnásťročného človeka zo svojho blízkeho okolia. A predstavte si ho či ju o dvadsať, tridsať rokov v ministerskom kresle, v komisií na príjmačkách na dobré gymnázium alebo vedúc veľkú firmu so štátnymi zakázkami.

Podľa analýzy výskumného projektu iniciatívy To dá rozum (www.todarozum.sk) priznáva význam výchovy k etickému správaniu tretina riaditeľov a riaditeliek stredných škôl. Viac ako tretina vysokoškolských učiteľov však hlási, že stredoškoláci prichádzajú na vysoké školy v oblasti etického správania nepripravení. Kým v materských školách je oblasť etického správania, čestnosti a zodpovednosti prirodzenou prierezovou súčasťou každodenného edukačného procesu, na základných a stredných školách sa vedomá výchova k férovosti spravidla vybaví hodinou etiky. Etickú výchovu stredoškolákov však často učia učitelia prírodovedných predmetov, telesnej výchovy alebo odborných predmetov na doplnenie svojho úväzku. Stredoškolskí učitelia a učiteľky pritom v neformálnych rozhovoroch hovoria o únave, administratívnej záťaži, zmätku v požiadavkách na prebraté učivo a finančnej podvýžive. Na stredných školách po celej krajine si zatiaľ svoj budúci celoživotný hodnotový svet vytvárajú budúci ministri a minsterky, zamestnávatelia, tí a tie, ktoré budú najneskôr o dvadsať rokov rozhodovať o podobe nášho sveta. A neučia sa z oficiálnych rečí. Zažívajú. Pozorujú. Každý deň. Ešte ani poriadne nevedia čo slovo korupcia znamená, ale v tom, ako to beží, už majú jasno. 

A teraz si predstavte svet, v ktorom stredoškolák vo svojej škole zistí že je výhodnejšie nepodvádzať – nielen pre tresty, ale pre jeho vlastný ďalší život. Svet kde bude poznať svoju silu a naučí sa ju nezneužívať voči slabším. Kde bude nielen vedieť ako nie, ale aj ako áno. Kde si zažije vlastnú účasť na živote v škole. Kde bude mať informácie o tom, čo je podvod, čo korupcia a ako sa bez sebazničenia zachovať, keď na ňu narazíš. Kde zažije antikorupčné očkovanie cez učenie sa v malých zdanlivo nudných každodenných etických dilemách. Utópia? Nech sa páči, tu sú štyri príbehy stredných škôl, kde sa do toho v rámci projektu Férovka Nadácie Zastavme korupciu v uplynulom školskom roku pustili.

Dubnica nad Váhom

V budove obrastenej brečtanom uprostred mestečka v Ilavskej kotline sa z triedy ozývajú zosmiešňujúce poznámky. Slovné podrazy pri odpovediach spolužiakov pred tabuľou, útoky pri vyjadrení menšinového názoru. Nárokovanie si odpísania vypracovaných domácich úloh, pri odpore pohrdlivé „veď na čo si tu?“. Povedomé? Pre mnohých z nás to v škole bola norma. Učiteľka a psychologička z gymnázia v Dubnici nad Váhom sa takto normalizovať odmietli a spolu s jednou z odvážnych tried vyzvali na férovku nerešpektujúcu komunikáciu. Tématickými triednickymi hodinami, teambuildingom, facilitovanými diskusiami, modelovaním rešpektu voči „protivníkovi“ rovno počas horúcich komunikácií v triede  na vlastnom tele otvorili priestor pre novú dôveru. Dobrovoľníctvo v blízkej škole pre deti s mentálnym znevýhodnením priniesli konfrontáciou s vlastnými privilégiami aj s krehkosťou. Čísla z dotazníkov merania sociálnej klímy v triede na konci roka jasne ukazujú posun. A ako to súvisí s korupciou? Ak študenti  v triede vedome nezneužívajú svoju moc a pozície, je väčšia nádej, že tak nebudú robiť ani v dospelosti.

Púchov

Na konci mesta leží rozľahlý komplex školských budov, kde sa učia budúci gumári, strojári, elektrotechnici, odevní technológovia, potravinári, logisti a sklári. V triede s výhľadom na kopce Považia je na jar 2018 dusno. Triedna učiteľka nechala na študentov, aby si dohodli spôsob ako sa budú striedať pri umývaní tabule. Je to banalita, v triede ste sa dohodli, že pôjdu podľa abecedy, jeden deň jeden človek.  Traja športovci však často chýbajú kvôli turnajom. Ďalšie dve spolužiačky odchádzajú skôr zo školy, vraj kvôli doprave, niektoré dni školu vynechávajú a radšej idú na brigádu. Ani po pol roku na nich nevyšiel rad. Pravidlo nefunguje, výuka je rozbitá, nálada mizerná, študenti sa začínajú adaptovať na predpoklad, že takto to bude v živote odteraz už stále. V školskom roku 2018/19 sa však veci začínajú meniť. Škola sa zamerala na inováciu školského poriadku  a vytvorila jasné férové pravidlá okolo dochádzky do školy aj na odborný výcvik a jednotné následky za ich porušovanie pre všetkých. Zariadila klubovňu pre študentov s komplikovanou dopravnou situáciou. Vyhlásila súťaž o najlepšiu dochádzku – víťazi koncom roka v Bratislave diskutovali s s Jakubom Čavojom, koordinátorom oddelenia férového športu v Slovenskom futbalovom zväze o tom, čo znamení byť fér v športe. V klubovni sa debatovalo o tom ako sa korupcia zobrazuje v literatúre, Tomi Kid študentom hovoril o férových pravidlách v boxe. Ľudia z Nadácie Zastavme korupciu prišli do tried so zážitkovým workshopom s názvom „Ako dochádzka súvisí s korupciou“. Výstupy z meraní na začiatku a na konci roka ukázali, že žiaci chodia trochu radšej a o dosť viac do školy  aj na prax , ale hlavne majú jasnejšie porozumenie o tom, prečo pracovať na férovom pravidle a jeho dodržiavaní je pre nich samých dlhodobo výhodnejšie. Hovoríme tu ľuďoch, z ktorých mnohí budú o pár rokov spolurozhodovať o prevádzkach a peniazoch v kľúčových odvetviach priemyslu tejto krajiny.

Trenčín

Stredoškolský internát a v nom niekoľko stoviek ľudí vo veku od štrnásť do osemnásť rokov študujúcich rôzne odbory a pochádzajúcich z rôznych kútov krajiny. K tomu povinnosť teamu vychovávateľov zabezpečiť, aby sa nič zlé nestalo a aby sa študenti osobnostne rozvíjali.V internátnych izbách zatiaľ ticho eskalujú drobné spory. Ich obyvatelia sa pritom na maličkostiach učia využívať svoju silu v dobrom aj zlom.  Na bunke na treťom poschodí býva šesť dievčat v dvoch izbách. Izby sa striedajú v umývaní spoločnej kúpeľne. Na jednej z izieb sú dve kamarátky zo základnej a jedna tichá dievčina. Kúpeľňu za celú izbu uprace vžy ona sama. Atmosféra týždeň po týždni hustne, konflikt sa eskaluje. Čo s tým? Mávnuť rukou, nech si to decká vyriešia sami a nechať dievča upratovať za ostatné celé štyri roky? Veď internát rieši aj vážnejšie problémy! Vyšetriť vec  zhora a rázne rozdať tresty? Vedúca vychovávateľov a jej team sa rozhodli vziať to z opačnoho konca. Vyzvala na férovku zneužívanie moci v konfliktoch, sprostredkovala pre vychovávateľov a časť študentov výcvik v školskej mediácií a zaviedla ponuku mediácie do pravidelných komunitných stretnutí. Zmenilo sa niečo? Klesol počet výchovných opatrení a študenti v prieskume priniesli vedomie väčšej podpory v konfliktoch, zatiaľčo výskyt konfliktov podľa prieskumu na internáte na konci školského roka klesol o takmer dvadsať percent.

Košice

Predstavte si, že ste v koži tretiaka na umeleckej strednej škole. Pripravujete sa na písomku z dejepisu. Zajtra však odovzdávate aj fotografický projekt. Plánujete skúsiť príjmačky na VŠVU, už teraz rozmýšľate o portfóliu. Dejepis vás nezaujíma, vidíte to tak, že v živote nebudete vedomosti o nejakých stredovekých povstaniach potrebovať. Rozhodli ste sa zavolať spolužiakovi, s ktorým sedíte, aby vám na písomke pomohol. Však on rád pomôže – je taký tichší a nemá veľmi kamarátov, ale chcel by byť v partii. Takáto úvaha sa ľahko môže stať štandardom pri všeobecnovzdelávacích predmetoch na hocijakej umeleckej škole na Slovensku. Aj v Košiciach na Strednej filmovej škole to tak bolo. Skupina študentov spolu s učiteľkou však využili remeslo, ktorému sa učia a natočili päťdielnu video-reportáž o odpisovaní v škole formou projektu školskej televízie. Nadväzujúci workshop „Ako odpisovanie súvisí s korupciou“ vytvoril pre študentov priestor na bezpečné vytvorenie si názoru, či si odpisovanie chcú do ďalšieho života podržať ako normu, alebo sa v téme „vzájomnej pomoci“ na úkor systému posunú.

Vstupujeme do roku 2020. Každý z nás v uplynulom roku niečo zažil, Podľa čerstvého prieskumu agentúry Fokus sa napriek tomu, že korupcia je posledné roky skloňovaná ako najväčší problém Slovenska, drvivá väčšina Slovákov a Sloveniek nepostaví ani drobnému neférovému správaniu, keď je jeho svedkom. Neetické a neférové správanie vo svojom okolí buď nevidíme, alebo ignorujeme. To je ten veľký príbeh. Malé príbehy škôl v Dubnici, Košiciach, Púchove a v Trenčíne zneli v uplynulom roku inak. Študujú na nich budúci ministri a minsterky, zamestnávatelia, tí a tie, ktoré budú najneskôr o dvadsať rokov rozhodovať o podobe nášho sveta. Ani v uplynulom roku sa neučilil sa z oficiálnych rečí. Zažívali. Pozorovali. Dostali antikorupčné očkovanie cez učenie sa v malých zdanlivo nudných každodenných etických dilemách. Snáď idú budúci tvorcovia a tvorkyne tejto krajiny do roka 2020 zdraví, s otvorenými hlavami a srdciami a s posilnenou imunitou.

Zuzana Vasičáková Očenášová

Nadácia Zastavme korupciu


Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.