Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
01. 04. 2022

Hľadáme Férový čin roka! Oceníme mladých od 16 do 26 rokov

Spúšťame prvý ročník mládežníckeho ocenenia Férový čin roka.

Prihlasovať sa môžu angažovaní mladí ľudia vo veku 16 – 26 rokov, ktorým veci verejné nie sú ľahostajné. Odborná porota bude vyberať spomedzi inšpiratívnych činov, ktoré v roku 2021 pomohli k spravodlivejšiemu prostrediu v spoločnosti, k zvýšeniu transparentnosti, k osvojeniu morálnych hodnôt či otvoreniu spoločenskej debaty. Kľúčovým faktorom pri vyberaní víťaza bude miera pozitívneho dopadu na spoločnosť.

“Naším cieľom je prostredníctvom ocenenia zviditeľniť výsledky mladých aktivistov, posilniť ich motiváciu a verejne im poďakovať. Pretože veríme, že mladá generácia je schopná prispieť k spravodlivejšej a férovejšej spoločnosti,” hovorí Zuzana Petková, riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu.

Naprieč krajinou sa nachádza veľa mladých aktivistov, ktorí kontrolujú svoje mestá, šíria osvetu v oblasti etického správania, otvorili spoločenskú debatu prostredníctvom umenia, napísali prelomový článok o korupčnom správaní alebo zvýšili záujem o veci verejné, či dokonca vytvorili verejný tlak, ktorý  prispel k vyššej transparentnosti verejnej inštitúcie,” uvádza Matúš Lukačovič, komunitný manažér Nadácie Zastavme korupciu.  

Nadácia verí, že ocenením takýchto činov, motivuje aj ďalších mladých k boju za férovejšie mesto, región, kraj či dokonca celé Slovensko. 

Historicky prvý laureát ocenenia získa okrem ocenenia aj zaujímavé odmeny a individuálny mentoringový program pre osobnostný rozvoj pod patronátom skúsených osobností z oblasti boja proti korupcii či presadzovania etických hodnôt.

Partneri projektu

Partnermi ocenenia sú viaceré relevantné organizácie a inštitúcie: Nadácia otvorenej spoločnosti, Úrad na ochranu oznamovateľov, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, lifestyleový portál Refresher. Zástupcovia partnerských organizácií sú spolu so zástupcom Nadácie Zastavme korupciu súčasťou odbornej poroty, ktorá bude nominované činy hodnotiť a vyberie laureáta.

Prihlasovanie nominácií je otvorené do 15. mája 2022 na webovej stránke: https://komunita.zastavmekorupciu.sk/ferovy-cin-roka/. Slávnostné odovzdávanie ocenenia sa uskutoční 28. júna 2022 v Primaciálnom paláci v Bratislave.

Kontakt:
Matúš Lukačovič, lukacovic@zastavmekorupciu.sk

 


01. 04. 2022
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.