Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
05. 10. 2022

Podľa rebríčku Zindex nakupujú samosprávy transparentnejšie a hospodárnejšie ako pred 2 rokmi.

Nadácia Zastavme korupciu v spolupráci s českými expertmi po 2 rokoch opäť hodnotila, akým spôsobom zadávajú mestá a kraje verejné zákazky. Posudzovali najmä, či samosprávy o zákazky súťažia, či tendre nerušia, ako často sa opakujú rovnaké firmy a či pri verejnom obstarávaní neporušujú zákon. Výsledky Nadácia zverejnila na www.zindex.sk 

Cieľom hodnotenia Zindex je čo najobjektívnejšie porovnať ako postupujú mestá a kraje pri míňaní peňazí občanov. “Nehodnotíme len to, či samosprávy nakupujú podľa zákona, ale aj snahu dosiahnuť najlepšiu hodnotu za peniaze postupmi nad rámec zákona,” vysvetľuje riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.

Z veľkých skončila najlepšie Bratislava, ktorá bola naposledy tretia. Podľa analytikov z EconLabu si skóre o 3 body zlepšila najmä vďaka využívaniu moderných postupov, ktoré zohľadňujú okrem ceny aj kvalitu. Takými boli napríklad architektonické súťaže na rekonštrukciu verejných priestranstiev alebo súťaže na údržbu zelene, kde bolo jedno z kritérií zamestnanie ľudí so zdravotným znevýhodnením. “Hodnoteniu Bratislavy pomohlo aj minimálne množstvo pochybení podľa Úradu pre verejné obstarávanie a obmedzené dodatkovanie zmlúv, ktoré svedčí o nadpriemernej projektovej príprave,” dopĺňa Jiří Skuhrovec z EconLabu.  

Medzi malými mestami skončili najlepšie Revúca a Dunajská Streda. Dunajská Streda poskočila o 10 miest. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím ÚVO našlo podstatne menej pochybení v jej nákupoch. Zároveň súťažila podstatne väčšiu časť nákupov a zvýšila počet ponúk v jednotlivých zákazkách. Revúca si polepšila o viac ako 20 miest v rebríčku. Zlepšila sa v takmer všetkých ukazovateľoch.

Hodnotenie Zindex sa snaží vyzdvihovať dobrú prax a verejným obstarávateľom dávať návod ako hospodáriť transparentnejšie a efektívnejšie. Nadácia vyzdvihla, že oproti poslednému hodnoteniu sa veľké aj malé mestá zlepšili v priemere o 4 percentuálne body. Takmer vôbec sa nezlepšili samosprávne kraje. 

Prvý spomedzi nich skončil Bratislavský. Župa nakupuje transparentne a takmer všetky nákupy uskutočňuje cez verejné zákazky. V porovnaní s ostatnými krajmi, tak nakupuje oveľa menej tovarov a služieb napriamo a bez súťaže. Zároveň sa kraju darí zabezpečovať vysokú konkurenciu, keďže ponuky mu predkladá nadpriemerný počet uchádzačov. BSK však častejšie ako v minulosti robil pri obstarávaniach chyby, čo vyplýva z rozhodnutí ÚVO.

Keďže cieľom hodnotenia je zviditeľnovanie pozitívnej praxe a motivovanie k transparentnejším a hospodárnejším štátnym nákupom, Nadácia sa rozhodla pre horšie hodnotenú polovicu miest a krajov neuvádzať poradie ani výsledné skóre. Namiesto toho dáva odporúčania, ako svoje hodnotenie zlepšiť. 


05. 10. 2022
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.