Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
11. 01. 2022

Úrad po podnete Nadácie odhalil kartel v súťaži, ktorú vyhrali Brhelovci

Protimonopolný úrad (PMÚ) udelil trom firmám pokutu takmer deväť miliónov eur. Koordinovali sa cenami v zákazke pre štátnu firmu. Na tender upozornila ešte v roku 2017 Nadácia Zastavme korupciu. Vyhrala ho firma Brhelovcov

Tesne v závere minulého roka stihol ešte Protimonopolný úrad udeliť trom firmám vysokú deväťmiliónovú sankciu. PMÚ zistil, že firmy sa pri súťaži cenovo koordinovali. Proti rozhodnutiu úradu môžu ešte pokutované firmy podať rozklad. Ide o tender štátnej Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS), ktorá si v roku 2017 objednala stavebné a montážne práce za 35 miliónov eur (bez DPH). Zákazku vyhrala dvojica firiem Alter Energo a SAG Elektrovod. Prvá firma je pod kontrolou rodiny Brhelovcov. Nadácia PMÚ hneď na tento tender upozornila, pretože sa nám nepáčil neštandardne široký rozptyl v cenách uchádzačov.

„Rozdiel medzi najnižšou a najvyššou ponukou uchádzačov v niektorých položkách bol viac ako sedemnásobný. Táto variabilita v cenách naznačovala, že ceny nezohľadňujú skutočné náklady na dodávky, ale mohlo dôjsť k dohode medzi uchádzačmi,“ vysvetľuje podozrenia Martin Turček, vtedajší pracovník Nadácie, ktorý sa s podnetom na úrad obrátil.

Nepáčilo sa mu tiež, že v rovnakom čase SEPS vyhlásil hneď 2 väčšie montážne zákazky. Vyhlásenie dvoch zákaziek súčasne dávalo uchádzačom veľmi dobré možnosti pre uzavretie kartelovej dohody.

PMÚ udelil pokutu spolu trom účastníkom. Keďže jeden z účastníkov požiadal o uplatnenie programu zhovievavosti a zároveň sa aj urovnal, úrad uložil zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na 3 roky len zostávajúcim dvom firmám.

Stopercentným vlastníkom SEPS je od roku 2012 ministerstvo financií.
V čase vyhlásenia pokutovaného tendra mu šéfoval Peter Kažimír (Smer). 


11. 01. 2022
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.