Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
24. 03. 2020

V spolupráci s ÚVO sme pripravili pomôcku pre vyhlasovateľov súťaží

Snažili sme sa s kolegami príručku napísať čo najzrozumiteľnejšie a bez komplikovaných právnických fráz. Je pre tých, ktorí nemajú čas alebo chuť študovať komplikovaný zákon.

Z dostupných štatistík vyplýva, že verejní obstarávatelia ročne uzavrú zmluvy za takmer päť miliárd eur. Pri vypísaní tendrov a uzatváraní zmlúv často narážame na nedodržanie zákona. Nie vždy je za tým zlý úmysel. Často je na vine nevedomosť. Pre vyhlasovateľov súťaží sme preto pripravili Stručnú príručku verejného obstarávania.

„Je to ďalšia barlička pre všetkých, ktorí vyhlasujú súťaže za verejné peniaze. V rámci pro-klientského prístupu úradu robíme maximum pre prevenciu. Ak je dôvodom chybných súťaží to, že si verejný obstarávateľ nesprávne vyložil zákon, táto príručka mu bude veľkou pomocou,” hovorí predseda Úradu pre verejné obstarávanie, Miroslav Hlivák, ktorý sa na príručke podieľal.

„Snažili sme sa s kolegami príručku napísať čo najzrozumiteľnejšie a bez komplikovaných právnických fráz. Je pre tých, ktorí nemajú čas alebo chuť študovať komplikovaný zákon. Chcel by som, aby si ju prečítalo čo najviac ľudí nakupujúcich podľa zákona o verejnom obstarávaní“ hovorí Miroslav Cák, právnik spolupodieľajúci sa na príprave príručky a poskytujúci právnu podporu Nadácii Zastavme korupciu pri kontrole nekalých praktík vo verejných obstarávaniach.

Úrad spolupracoval na tvorbe príručky v rámci svojej metodickej činnosti, za ktorú zodpovedá podpredseda úradu poverený riadením Inštitútu verejného obstarávania Jaroslav Lexa. Kým na Slovensku neplatí zákon o profesionalizácií verejného obstarávania, na základe ktorého by sa znalosť zákona riešila systémovo, takéto pomôcky sú veľmi prospešné. Často sa stretávam s tými najzákladnejšími otázkami, na ktoré príručka dáva jasné odpovede. Oceňujem iniciatívu Nadácie Zastavme korupciu, ktorá nás na takúto spoluprácu oslovila.” vysvetľuje Jaroslav Lexa.

Príručku sme zaslali aj premiérovi Igorovi Matovičovi a ministerstvám.

 

Príručka na stiahnutie

 


24. 03. 2020
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.